Warto wiedziećWIADOMOŚCI

Wypłata „trzynastek” – część jeszcze przed świętami

W kwietniu ZUS rozpoczął wypłatę trzynastych emerytur. W województwie podlaskim dodatkowe świadczenie od początku miesiąca do świąt Wielkiej Nocy otrzyma ogółem 138,5 tys. osób na łączną kwotę przeszło 183,6 mln zł. Kolejne terminy wypłat, które ZUS przekaże po świętach to 20 i 25 kwietnia.

“Trzynastki” wypłacane są z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzyma trzynastą emeryturę ze świadczeniem za kwiecień. Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 15 kwietnia mogą spodziewać się dodatkowego świadczenia pieniężnego jeszcze w tym tygodniu. Zakład przekaże środki na pocztę 12 a do banku 14 kwietnia. W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych wypłata dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nastąpi w majowych terminach płatności – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Trzynastka brutto wynosi 1338,44 zł, a do wypłaty netto wyniesie 1217,98 zł. W tym roku z dodatkowej gratyfikacji nie będzie potrącany podatek, jedynie składka zdrowotna w kwocie 120,46 zł.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje wszystkim, którzy mają na dzień 31 marca przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Trzynasta emerytura przekazywana jest wraz z świadczeniem przysługującym za kwiecień danego roku. Dlatego też do jego wypłaty konieczne jest istnienie prawa do świadczenia również w kwietniu danego roku. Trzynastka nie przysługuje do emerytur i rent, których wypłatę wstrzymano od 1 kwietnia.

W przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową) osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna trzynastka.
Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe np. ZUS i KRUS, wtedy trzynastą emeryturę wypłaci ZUS. Natomiast w sytuacji gdy jedną rentę rodzinną pobiera kilka osób, to przysługuje wówczas jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które jest podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych.

Katarzyna Krupickaregionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot. pixabay.com