WIADOMOŚCI

Znikający podatnicy, miliony wyłudzonego podatku

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem półproduktami służącymi do produkcji biopaliw oraz praniem pieniędzy.

Do zatrzymań doszło 29 marca 2022 r. na terenie Gdańska i Gdyni. Paweł K. oraz Izabela E., działając w ramach kolejnych spółek, brali udział we wprowadzaniu olei na terytorium RP z pominięciem należności publicznoprawnych (VAT). Spółki stanowiły łańcuch dostawców produktu od innych podmiotów do końcowego odbiorcy.

Przestępczy mechanizm polegał na pozorowanym wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT) przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy i przemyślany układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część rolę buforów. Wszystko to miało na celu możliwość wykazania „legalnego” nabycia olei roślinnych przez ostatecznych odbiorców.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w zakresie podatku VAT oraz prania pieniędzy. Wobec obojga podejrzanych sąd – na wniosek prokuratury – zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. To kolejne zatrzymanie w prowadzonej od 2016 r. sprawie obrotu biokomponentami.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty przedstawiono 63 osobom. Straty Skarbu Państwa powstałe w wyniku przestępczego procederu szacuje się na kwotę nie mniejszą niż 130 mln zł.

Źródło informacji: Ministerstwo Sprawiedliwości