KULTURA I ROZRYWKA

Podlaski folklor w przestrzeni Choroszczy

Wszystko w makro-skali: plecione kosze, gliniane naczynia, słomkowe i papierowe plecionki, geometryczne wzory tkaniny dwuosnowowej, dywany-pasiaki, a także pawuki, batikowe pisanki, wielobarwnie papierowe kwiaty, kowalstwo artystyczne czy folklorystyczne polichromie – między innymi takie ludowe dzieła pojawiły się na pl. dr. Z. Brodowicza w Choroszczy. Podlaski folklor zaistniał mocnym akcentem nie tylko w przestrzeni miasta, ale również dzięki współczesnej oprawie artystycznych nośników informacji – na wielkoformatowych plakatach-wizytówkach. To nowa plenerowa wystawa – „Mobilna Wizytówka”, którą w Choroszczy zdecydowanie warto zobaczyć. Czeka na Państwa do 29 kwietnia br.

„Mobilna Wizytówka” to wystawa ulokowana w przestrzeni miejskiej, promująca sylwetki podlaskich rękodzielników i wytwory pracy ich rąk. Zawitała do Choroszczy za sprawą nawiązanej współpracy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Chroszczy z Podlaskim Instytutem Kultury, który zrealizował projekt pn. „E-tradycja Cyfrowa Baza Danych”.

„Mobilna Wizytówka” to plenerowa ekspozycja 40 wielkoformatowych plansz-wizytówek opatrzonych kodem QR, który odsyła na stronę bazy twórców ludowych województwa podlaskiego. Powstała we współdziałaniu z podlaskimi grafikami młodej generacji: Aleksandrą Michałowską i Janem Wyszkowskim. Młodzi zobaczyli ludowość na nowo – jako sztukę o niepowtarzalnej wartości artystycznej, która dodatkowo wspaniale oddaje kod tożsamościowy Podlasia. Dlatego też absolutnie zasługuje na to, by ująć ją we współczesnej oprawie narzędzi komunikacji artystycznej, a nawet więcej: nadać jej biznesowego charakteru. Zarówno wystawa, jak i baza obejmują 12 dziedzin twórczości ludowej, a w nich kilkudziesięciu przedstawicieli różnorodnych rzemiosł, m.in.: tkactwa, plecionkarstwa, kowalstwa, garncarstwa, plastyki obrzędowej i wielu innych. Dzięki plakatowym wizytówkom każdy może zapoznać się z twórczością danego artysty, dotrzeć do jego danych kontaktowych, zdjęć wyrobów, a także prowadzonej przez niego oferty warsztatowej. Dodatkowo, czytelna mapa ułatwia dotarcie do poszczególnych pracowni rękodzielniczych. A te – zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim – czekają na odwiedzających z otwartymi ramionami.

Plenerowej wystawie w Choroszczy, w miesiącu kwietniu br., towarzyszyć będą też liczne wydarzenia związane ze sztuką ludową: warsztaty, spotkania, pokazy i wystawy rzeźby. Zaplanowana jest też projekcja filmu dotyczącego twórców ludowych. Już teraz – serdecznie zapraszamy na te wydarzenia. Warto bowiem mówić o potrzebie ochrony sztuki ludowej i ludowego rzemiosła, a także o kontynuacji tych wyjątkowych tradycji Podlasia.

Przegląd katalogów twórców znajdziecie Państwo na stronie: http://e-tradycja.pikpodlaskie.pl/

Urszula Glińska – Urząd Miejski w Choroszczy