WIADOMOŚCI

Patrolowanie z pomocą policyjnego drona

Białostoccy policjanci każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem pieszych. Wczoraj policjanci drogówki zwracali uwagę na zachowania kierowców w obrębie przejść dla pieszych. Działania mundurowych wspierał policyjny dron. Jego kamery rejestrowały zachowania kierujących z dużej odległości. Na uzyskane dzięki niemu informacje na dole reagowały załogi z białostockiej drogówki.

Wczoraj, pod szczególnym nadzorem policjantów z białostockiej drogówki znalazły się przejścia dla pieszych. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych. Oko kamery policyjnego drona pomagało w ujawnieniu niewłaściwych zachowań takich jak nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach, wyprzedzanie tuż przed przejściem lub na nim, a także omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Każde z tych wykroczeń zagrożone jest mandatem w wysokości 1500 złotych i 10 punktami. Dzięki bezzałogowcowi policjanci ujawnili łącznie 6 wykroczeń popełnionych przez kierowców.

tekst i fot.: KMP Białystok