BIZNES

Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT za 2021 rok

Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłużyło czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r. Rozporządzenie przedłużające terminy rozliczenia zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

17 marca 2022 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Wydłużenie terminów przypadających w 2022 r. dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Na podstawie rozporządzenia, do 30 czerwca 2022 r., zostały przedłużone terminy na:

  • złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB);
  • złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E);
  • wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

Źródło informacji: MF 
fot. pixabay.com