WIADOMOŚCI

Poprawi się bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Łomży i Piątnicy

Inwestycje realizowane przez białostocki Oddział PGE Dystrybucja w Łomży i Piątnicy poprawią bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców oraz spowodują zwiększenie pewności zasilania zarówno Odbiorców indywidualnych, jak i firm.

Spółka prowadzi dwie inwestycje na obszarze działania Rejonu Energetycznego (RE) Łomża. Pierwsza z nich realizowana jest w Łomży na os. Zachód i polega m.in. na budowie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych. Zastosowanie stacji kontenerowych oszczędzi miejsce oraz zwiększy bezpieczeństwo zasilania mieszkańców Łomży. Dodatkowo przedsięwzięcie, z uwagi na swoją lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkalnego, pozwoli na zredukowanie hałasu generowanego przez pracujące na wolnym powietrzu urządzenia elektroenergetyczne. W ramach tego projektu powstaje ponad 2 km linii średniego napięcia (SN) i ponad 0,5 km linii niskiego napięcia (nN). RE Łomża ściśle współpracuje z Urzędem Miasta w Łomży – który w tej okolicy buduje infrastrukturę drogową, co umożliwia Spółce położenie kabli elektroenergetycznych w pasach drogowych. Nowy kabel SN 15 kV, zamknie tzw. „pierścień miejski” i połączy 3 stacje transformatorowo-rozdzielcze 110/15 kV. Zamknięcie pierścienia to nic innego jak stworzenie tzw. rezerwowego zasilania w razie awaryjnego wyłączenia „podstawowej linii” – w przypadku konieczności wyłączenia jednej linii, obciążenie przejmie druga. Koszt modernizacji to ponad 1,5 mln zł.

Kolejnym projektem RE Łomża jest przebudowa sieci napowietrznej SN 15 kV. Ma ona na celu wydzielenie Piątnicy z terenowej sieci napowietrznej SN 15 kV. W dłuższej perspektywie pozwoli to miasteczku na własne zasilanie w razie awarii sieci elektroenergetycznej „w terenie”, jak również dotrzymanie parametrów istniejącego, rezerwowego zasilania dla funkcjonującego tam Zakładu Mleczarskiego. W ramach tej inwestycji budowane są 3 stacje transformatorowe kontenerowe 15/0,4 kV i ponad 2 km linii kablowych SN 15 kV. Koszt modernizacji zamknie się w kwocie ok. 1,3 mln zł.

W związku z realizowanym projektem w Piątnicy nastąpi reorganizacja zasilania odbiorców po stronie niskiego napięcia 0,4 kV, co w efekcie podwyższy standardy jakościowe oraz niezawodność zasilania w energię elektryczną centralnej części miasteczka – informuje Mariusz Zapert, dyr. RE Łomża.

Prowadzone modernizacje zabezpieczą zapotrzebowanie na moc w obiektach już istniejących oraz tych, które są w fazie projektów i budowy. W ich wyniku nastąpi również poprawa parametrów oraz niezawodności zasilania przyłączonych odbiorców indywidualnych i sektora usług i produkcji.

Tekst i fot.: Agnieszka Bajerska – PGE Dystrybucja S.A.
opr. mm