BIZNES

KAS zablokowała konta spółki

  • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) z Białegostoku wykryła spółkę, która unikała zapłaty podatku VAT wykorzystując tzw. puste faktury.
  • Wobec firmy wszczęto kontrolę celno-skarbową i zablokowano na jej rachunkach bankowych ponad 711 tys. zł.
  • Do analizy wykorzystano System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który pozwala na wykrycie wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Analitycy KAS z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku ustalili, że jedna z warszawskich spółek działających w branży handlowej unika zapłaty należnego podatku VAT.

Z zebranego dotychczas materiału wynika, że firma ze stolicy wykorzystywała sektor finansowy do wyłudzeń skarbowych i uczestniczyła w łańcuchu podmiotów wprowadzających do obrotu tzw. puste faktury. Wartość uszczupleń podatkowych będących wynikiem działalności nieuczciwej spółki szacuje się na co najmniej 3 mln zł.

Podlaska KAS wszczęła w firmie kontrolę celno-skarbową, a na jej rachunkach zablokowano na poczet należności podatkowych ponad 711 tys. zł.

Tekst i fot.: KAS Białystok