WIADOMOŚCI

Wniosek o świadczenie wyrównawcze

Tylko do 28 lutego br. osoby uprawnione do tzw. emerytury EWK, które w dalszym ciągu sprawują opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej opieki, mogą złożyć wniosek o świadczenie wyrównawcze, które będzie wypłacone od 1 stycznia br. Po tej dacie świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku. Dotyczy to tych, których pobierane obecnie emerytury EWK są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne.

– W województwie podlaskim ZUS wypłaca 819 wcześniejszych emerytur z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki, czyli tzw. emerytur EWK. Większość z nich wypłacana jest w kwocie świadczenia minimalnego(1250,88 zł brutto). Od tego roku osoby pobierające niskie emerytury EWK mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wyrównawczego podwyższającego ich emerytury do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, które od 2022 r. wynosi 2119 zł. Do tej pory do placówek ZUS w naszym regionie wpłynęły 144 wnioski o świadczenia wyrównawcze – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

– Co ważne, aby otrzymać świadczenie wyrównawcze od stycznia, należy złożyć wniosek do końca lutego br. Wnioski o świadczenie należy składać do placówki, która obecnie wypłaca emeryturę EWK np. do ZUS-u, lub innego organu emerytalno-rentowego – dodaje rzeczniczka.

Zmiana przepisów od stycznia 2022 r. w zakresie wyboru świadczenia korzystniejszego wypłacanego z ZUS lub MOPS, GOPS

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z MOPS-u, GOPS-u czy innych instytucji, które po 1 stycznia 2022 r. złożyły wniosek do ZUS-u np. o emeryturę czy rentę z tytułu niezdolności do pracy, mogą wybrać, które świadczenie dla nich jest korzystniejsze i które chcą mieć wypłacane. Nie można pobierać obu świadczeń. Dotyczy to także wniosków złożonych po 1 stycznia o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające czy rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym.

W niektórych przypadkach świadczenie emerytalno-rentowe, ustalone w kwocie niższej niż świadczenie pielęgnacyjne, może być korzystniejsze z uwagi na możliwość zarobkowania albo możliwość uzyskania tzw. 13-tej i 14-tej emerytury. Możliwe są też przypadki, w których wyższe świadczenie emerytalno-rentowe, może być świadczeniem mniej korzystnym dla zainteresowanego od świadczenia pielęgnacyjnego np. ze względu na dokonywane potrącenia na rzecz komornika.

Decyzja o wyborze świadczenia korzystniejszego należy do klienta. Jeśli chce otrzymywać świadczenie z ZUS, to musi o tym powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych, odsyłając lub składając osobiście w placówce Zakładu uzupełniony wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia. Wniosek ten powinien być złożony jak najszybciej. Jeśli taki wniosek zostanie zgłoszony po uprawomocnieniu się decyzji przyznającej świadczenie z ZUS to podjęcie wypłaty świadczenia nastąpi od miesiąca zgłoszenia wniosku. Jeśli klient nie zrobi nic lub wskaże, że wybiera świadczenie pielęgnacyjne, to ZUS zawiesi prawo do emerytury czy renty do czasu złożenie wniosku o podjęcie jej wypłaty.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot.: pexels