RODZINA

Rekrutacja do przedszkoli w Białymstoku

Prawie 10,9 tys. miejsc dla dzieci przygotowało Miasto Białystok w przedszkolach samorządowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach i placówkach niepublicznych, z którymi samorząd ma podpisaną umowę. Rekrutacja rozpocznie się 24 lutego.

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się w czwartek (24 lutego). Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej będzie można składać do 10 marca.

Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustawowe i samorządowe. Formularz wniosku dostępny będzie na stronie bialystok.formico.pl.

Wnioski, zgodnie z zasadami, wypełniane będą elektronicznie, a po wydrukowaniu i podpisaniu powinny zostać dostarczone do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

– W związku z koniecznością zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzice poznają 29 marca o godz. 15.00. Warunkiem przyjęcia zakwalifikowanego kandydata będzie potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do danej placówki do 1 kwietnia (do godz. 15.00). Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 4 kwietnia o godz. 15.00.

Na następny rok szkolny w Białymstoku przygotowano łącznie ok. 10 880 miejsc dla przedszkolaków, w tym: ok. 8 590 w przedszkolach samorządowych, ok. 1 580 w 65 oddziałach przedszkolnych (w tym 3 integracyjnych) 22 publicznych szkół podstawowych oraz 710 miejsc w 10 przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na zasadach przedszkoli samorządowych.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie w oparciu o takie same przepisy prawa krajowego i miejscowego, jak w roku poprzednim.

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji (np. terminy, zasady, kryteria, lista placówek) dostępne są w zakładce „Edukacja – Rekrutacja”.

UM Białystok
fot. Marcin Jakowiak /UM Białystok