WIADOMOŚCI

Ile może dorobić wcześniejszy emeryt i rencista

Od marca wcześniejsi emeryci i renciści będą mogli więcej dorobić do wypłacanych świadczeń, ponieważ zwiększają się limity dochodów. Najniższy próg bezpiecznego dorabiania jest wyższy o ponad 236 zł brutto.

O 439,20 zł wzrastają limity jakie mogą zarobić przy swoich świadczeniach wcześniejsi emeryci i renciści by ich wypłaty nie zostały całkowicie zawieszone. Nie mogą przekroczyć 7793,70 zł. Jeśli z kolei nie osiągną zarobków wynoszących 4196,60 zł brutto miesięcznie, wówczas świadczenie można pobierać w całości. Od 1 marca 2022 roku kwota do dorobienia będzie znacznie wyższa niż w poprzednich trzech miesiącach.

– Ograniczenia w wysokości dodatkowego wynagrodzenia dotyczą jedynie osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Emeryt, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych limitów i nie ma to wpływu na pobierane przez niego świadczenie – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Osoby, które zarabiają powyżej kwoty 4196,60 zł muszą pamiętać, że ich emerytura lub renta może zostać zwieszona. Zmniejszeniu podlegają świadczenia w przypadku osiągania przychodu brutto w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału, kalendarzowego ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zawieszeniu natomiast w razie osiągania przychodu brutto w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2021 r. wynosi 4196,20 zł. Przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury czy też renty. 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ten sam kwartał wynosi 7793,70 zł , a przekroczenie tej granicy oznaczać będzie zawieszenie świadczenia.

Limit przychodów nie dotyczy osób, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli od marca tego roku do 1338,44 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimum to, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do wysokości minimalnej.

Bez ograniczeń mogą dorabiać osoby pobierające emerytury częściowej, renty inwalidy wojennego, renty inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, a także członkowie rodzin pobierający renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, również może zarobkować bez ograniczeń.

Jeżeli przychód osiągany przez pracującego emeryta czy rencistę będzie mieścił się w przedziale między 70 proc. a 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wówczas świadczenie pomniejsza się o kwotę przekroczenia. W sytuacji gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, to o kwotę:

691,94 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

518,99 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

588,19 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Zawieszone zostają emerytury i renty tych świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Co ważne od tego roku takie same zasady obowiązują osoby pobierające renty socjalnej. Świadczenia te nie są już zawieszona po przekroczeniu pierwszego progu limitu, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia – dodaje Katarzyna Krupicka.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot. pixabay