WIADOMOŚCI

Pamiętajmy o Jadwidze Dziekońskiej

W poniedziałek, 14 lutego 2022 r., o godz. 12:45, w 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej, przedstawiciele Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku złożą kwiaty i zapalą znicze przy pomniku ppor. Jadwigi Dziekońskiej by złożyć hołd wszystkim, którzy oddali swe życie za Polskę i wspomnieć postać bohaterskiej łączniczki.

14 lutego przypada 80. rocznica utworzenia AK – najliczniejszej i najbardziej rozpoznawalnej organizacji zbrojnej, wchodzącej w skład Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Wchodzące w skład AK oddziały partyzanckie walczyły zbrojnie z okupantem, przeprowadzając akcje sabotażowe oraz dywersyjne. Tysiące żołnierzy było wspieranych przez cywilną siatkę konspiracyjną tworzoną przez kobiety i mężczyzn w różnym wieku.

Jedną z takich osób była ppor. Jadwiga Dziekońska, ps. „Jadzia”, pochodząca z okolic Łomży. Przed wojną pracowała jako nauczycielka, angażując się w pracę społeczną z młodzieżą wiejską. Po agresji Niemiec i Związku Sowieckiego włączyła się w konspirację na terenie Małopolski i Lubelszczyzny, a od 1941 r. na Białostocczyźnie w szeregach Polskiej Organizacji Zbrojnej wcielonej do Armii Krajowej po 14 lutego 1942 r.

Pełniła funkcję łączniczki dowództwa białostockich struktur konspiracyjnych z Komendą Główną AK w Warszawie, przewożąc meldunki oraz materiały informacyjne, angażując się także w pracę organizacyjną i dywersyjną w terenie. Podczas wykonywania jednego ze zleconych zadań, 19 maja 1943 r. w Białymstoku przy ul. Stołecznej zatrzymał ją patrol niemieckich żandarmów. Zginęła podczas próby ucieczki.

Postaci ppor. Jadwigi Dziekońskiej poświęcony jest park oraz pomnik usytuowany naprzeciwko białostockich Spodków. Przechodząc obok, warto mieć w pamięci „Jadzię” oraz jej poświęcenie.

Tekst i fot. PIK