BIZNES

Eksperci ZUS podpowiadają jak ustalić składkę zdrowotną

Mija kolejny tydzień dyżurów naszych pracowników dotyczących udzielenia informacji w sprawie Polskiego Ładu. Oto kolejne pytania, które kierowane były do naszych ekspertów.

Jestem przedsiębiorcą opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak ustalić składkę zdrowotną od stycznia?

Miesięczna podstawa wymiaru składki jest zryczałtowana i uzależniona od wysokości uzyskanych przychodów z działalności gospodarczej i wynosi:

 • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, jeżeli przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły od początku roku 60 tys. zł,, a więc podstawa to 3.732,62 zł a składka – 335,94 zł,
 • 100% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły
  60 tys. zł i nie przekroczyły 300 tys. zł, to odpowiednio 6.221,04 zł i 559,89 zł.,
 • 180% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczyły 300 tys. Zł i 11.197,87 zł a składka 1.007,81 zł.

Jeśli przekroczy Pani ww. progi przychodów w danym miesiącu – za ten miesiąc i kolejne należy rozliczyć składkę od podstawy jej wymiaru obowiązującej dla kolejnego progu przychodów. Dodam, że przedsiębiorca, który przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą i przychody z tej działalności były opodatkowane na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może przy określaniu wysokości miesięcznej podstawy wymiaru zadeklarować chęć opłacania składki na podstawie kwoty przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Należy to zrobić w dokumentach rozliczeniowych za styczeń.

Opłacam podatek liniowy z własnej działalności i jestem udziałowcem spółki komandytowej. Jaką będę opłacał od lutego składkę zdrowotną?

Jeżeli Pana przychody z działalności indywidualnej są opodatkowane podatkiem liniowym, to od lutego podstawę na ubezpieczenie zdrowotne będzie stanowił dochód z tej działalności. Zgodnie z ogólną zasadą stopa procentowa składki wynosi 9%, ale nowe przepisy wprowadzają zmianę w tym zakresie wobec osób prowadzących pozarolniczą działalność, którzy opłacają podatek dochodowy w formie podatku liniowego. Dla tych osób stopa procentowa składki wynosi 4,9%. Przy czym miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy składka jest niższa od tej kwoty, należy podnieść składkę do tej wysokości wraz z podstawą wymiaru składek, którą podnosi się do minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. podstawa – 3.010 zł i składka 270,90 zł). Natomiast przychody ze spółki komandytowej nie są Pana przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych i dla tej grupy prowadzących działalność wprowadzono stałą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą stanowi kwota 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku, a więc podstawa miesięczna to 6.221,04 zł a składka 559,89 zł

Jak wyliczyć składkę w 2022 r. dla osób rozpoczynających działalność, które nigdy wcześniej jej nie prowadziły?

Składkę zdrowotną płaci się w zależności od formy opodatkowania:

 • jeśli na zasadach ogólnych (wg skali albo podatek liniowy) – od dochodu z poprzedniego miesiąca;
 • jeśli stosuje się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowany – od przychodu;
 • jeśli za pomocą karty podatkowej – od minimalnego wynagrodzenia;
 • przy innym źródle podatku niż działalność gospodarcza (np. twórcy, artyści) – od 100% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

ZUS zaprasza na ostatni tydzień dyżurów telefonicznych związanych z Polskim Ładem

Czwarty i ostatni tydzień dyżurów telefonicznych proponowanych przez Oddział ZUS w Białymstoku. Eksperci w wyznaczonych godzinach wyjaśnią wątpliwości związane z przepisami wprowadzonymi ustawą zwanych Polskim Ładem.

Od 14 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku organizuje kolejny tydzień dyżurów telefoniczny. Od poniedziałku pracownicy będą do dyspozycji zainteresowanych klientów. Linia telefoniczna dostępna będzie w godzinach od 8:00 do 10:00.

 • 14, 15 i 18 lutego pod numerem telefonu 86 215 86 49
 • 16 lutego pod numerem telefonu 87 565 27 31
 • 17 lutego pod numerem telefonu 85 747 64 26

– Pytania mogą dotyczyć indywidualnych problemów jak i zagadnień ogólnych. Zbliża się termin opłacenia składek jak i złożenia dokumentów rozliczeniowych dla przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową firmę lub są podmiotem bez osobowości prawnej. Aby dopełnić wszystkich wymaganych formalności zapraszamy do kontaktu.– informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.


Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
opr. (mm)