SPORT

Dotacje na sport

Miasto Białystok podpisało dziś (19 stycznia) umowy z siedmioma klubami sportowymi, które otrzymały najwyższe dotacje na szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w I półroczu 2022 roku. Miasto rozstrzygnęło także dwa inne konkursy ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w tym roku. Łączna kwota dotacji wynosi ponad 3 mln zł.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej to jedno z kluczowych zadań miasta. Dzięki zachęcaniu do uprawiania sportu, wspieraniu różnorodnych form aktywności fizycznej staramy się dbać o kondycję i zdrowie mieszkańców naszego miasta – powiedział  prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Jednocześnie, dzięki wsparciu sportowych imprez i wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim, przyczyniamy się do budowania marki Białegostoku jako miasta ludzi aktywnych.   
Konkursy były skierowane do klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Największa kwota – 2,5 mln zł – została przeznaczona na realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej organizowanej przez związki sportowe, w tym sport osób niepełnosprawnych, w I półroczu 2022 r. Wsparcie finansowe przyznano 56 klubom. Z siedmioma, które otrzymają najwyższe dotacje, podpisano dziś umowy. Są to następujące kluby:

 • Łyżwiarski Klub Sportowy Juvenia Białystok (short-track) – dotacja w wysokości 240 tys. zł,
 • Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy (tenis stołowy, kajakarstwo) – dotacja w wysokości 240 tys. zł,
 • Oferta wspólna: Klub Sportowy Podlasie i Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (lekkoatletyka) – dotacja w wysokości 220 tys. zł,
 • Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki (piłka siatkowa) – dotacja w wysokości 200 tys. zł,
 • Białostocka Akademia Siatkówki (piłka siatkowa) – dotacja w wysokości 200 tys. zł,
 • Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy „Słoneczny Stok” w Białymstoku (futsal, tenis stołowy, piłka ręczna) – dotacja w wysokości 160 tys. zł,
 • Podlaski Klub Koszykówki Żubry Białystok (koszykówka) – dotacja w wysokości 130 tys. zł.
Rozstrzygnięto także dwa kolejne konkursy:
 • Organizacja lub udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i innych wydarzeniach o charakterze ogólnodostępnym i innych wydarzeniach sportowych połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej (wsparcie trafi do 37 podmiotów, łączna kwota – 550 tys. zł).
 • Konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej:
  • zadanie nr 1 – organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 100 tys. zł,
  • zadanie nr 2 – realizacja programu Kibice Razem w Białymstoku – 120 tys. zł.

Łączna kwota, jaką Miasto przeznaczyło na realizację zadań określonych w trzech rozstrzygniętych konkursach, wynosi 3 mln 270 tys. zł.

Anna Kowalska UM Białystok
fot. BAS Białystok