WIADOMOŚCIZDROWIE

Nowe programy lekowe w dwóch białostockich placówkach

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zakontraktował cztery programy lekowe. Trzy z nich będą realizowane przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, a czwarty przez Białostockie Centrum Onkologii.

Nowe programy lekowe dotyczą:

– leczenia chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry,

– leczenia chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem

– leczenia pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowego nerek

– leczenia dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną

Leczenie w ramach tych programów wiąże się z pobytem w szpitalu lub odbywa się pod kontrolą lekarza specjalisty. Zarówno leczenie, jak i przekazane pacjentom leki są w całości refundowane przez Fundusz.

Kontrakty na cztery programy lekowe zostały rozstrzygnięte 5 stycznia br. Umowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z wyżej wymieniony placówkami medycznymi zostały podpisane i obowiązują od 12 stycznia do końca grudnia 2022 roku.

Programy te są dość kosztowne. Tylko na same leki w leczeniu zaawansowanego raka skóry zostanie przeznaczonych ponad 386 tys. złotych. Z kolei leki na atopowe zapalenie skóry to wydatek prawie 108 tys. złotych. Kwoty te odnoszą się tylko do pierwszego półrocza 2022 r. i mogą wzrosnąć w zależności od ilości pacjentów leczonych w danym programie lekowym – dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński.

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów. Do wymienionych programów będą kwalifikowane osoby dorosłe. Decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu.

Informacje: Beata Leszczyńska – Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
fot. pixabay.com