WIADOMOŚCI

Konkurs recytatorski „Moja babcia, mój dziadek”

Dom Kultury w Łapach, serdecznie zaprasza dzieci ze szkół podstawowych, z terenu gminy Łap do wzięcia udziału w II Gminnym Konkursie Recytatorskim ONLINE „Moja babcia, mój dziadek”.

Uczestnicy konkursu przygotowują interpretację jednego utworu (wiersz lub proza) opowiadającego o babci lub dziadku.

Interpretacja nagrana telefonem powinna zostać nadesłana na adres mailowy: r.brzozowski@dklapy.pl [w temacie dodaj babcia].

Obowiązkowo z nagraniem powinna być załączona wypełniona i podpisana fotokopia, zdjęcie; KARTA uczestnika i ZGODA na przetwarzanie wizerunku.

Można również przesłać same linki do do plików umieszczonych na serwisach udostępniających [linki z możliwością pobrania].

Termin nasyłania prac i zgłoszeń 21 stycznia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 stycznia 2022 r.

Wyniki opublikujemy na stronie internetowej: https://dklapy.pl/ oraz profilu FB Domu Kultury.

Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Joanna Januszewicz – Dom Kultury w Łapach
fot. pixabay.com