WIADOMOŚCI

Pojemniki na nakrętki dla szkół

Urząd Miejski w Białymstoku w ramach akcji „Z sercem do nakrętek” kupił pojemniki do zbierania plastikowych nakrętek. Jeszcze w styczniu trafią do wybranych placówek oświatowych na terenie miasta.

Do rozstawienia na terenie białostockich szkół jest 30 nowych, czerwonych pojemników w kształcie serc. Wybór szkół, w których staną, odbędzie się na podstawie analizy formularzy zgłoszeniowych (do pobrania na dole strony). Szkoły będą mogły przesyłać swoje zgłoszenia do 14 stycznia 2022 roku na adres dgk@um.bialystok.pl.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 lutego i potrwa do końca grudnia 2022 roku. Jego celem jest promowanie wśród młodzieży szkolnej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. Akcja propaguje też zachowania prospołeczne i uwrażliwia na drugiego człowieka, ponieważ dzięki zebranym nakrętkom można osobom potrzebującym sfinansować leczenie lub artykuły medyczne.

Zakup 30 nowych pojemników na plastikowe nakrętki poprzedził program pilotażowy, w którym wykorzystane były cztery pojemniki rozlokowane w białostockich placówkach oświatowych: I LO (ul. Brukowa 2), III LO (ul. Pałacowa 2/1), SP nr 12 (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A) i SP nr 50 (ul. Pułaskiego 96). Okazało się, że zainteresowanie tym projektem wśród młodzieży było bardzo duże. Do Urzędu Miejskiego wpływały prośby od innych szkół o ustawienie takich pojemników również na ich terenie.

Białystok jest dotychczas jedyną gminą w Polsce, która zdecydowała się na organizację podobnej inicjatywy w tak szerokim zakresie. W przyszłości planowany jest zakup kolejnych pojemników, żeby każda jednostka edukacyjna w naszym mieście miała swój własny kosz i mogła przystąpić do projektu.

Opracowanie: Aleksandra Karpowicz UM Białystok
fot.: Marcin Jakowiak