WIADOMOŚCIZDROWIE

Dzieci uzależnione od komputerów i smartfonów

Program pilotażowy skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych jest już realizowany na terenie województwa podlaskiego. Pacjenci objęci opieką, korzystają ze świadczeń bezpłatnie.

Program pilotażowy stanowi odpowiedź na zaistniałą potrzebę zdrowotną, związaną z zagrożeniem wynikającym z częstego korzystania przez dzieci i młodzież z mediów cyfrowych za pośrednictwem narzędzi takich jak komputery, smartfony, tablety czy inne urządzenia elektroniczne, dodatkowo potęgowaną przez pandemię SARS-CoV-2.

– Do tej pory nie było poradni bezpośrednio dedykowanych oddziaływaniom terapeutycznym skierowanym do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych. Przeprowadzenie programu pilotażowego umożliwi przetestowanie sposobu organizacji opieki nad uzależnionymi od nowych technologii dziećmi i ich rodzinami – podkreśla Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Bogdan Olesiński. 

Program pilotażowy skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych realizowany będzie w latach 2021-2023 w 10 ośrodkach na terenie kraju. W województwie podlaskim prowadzony będzie w Ośrodku Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Etap przy ul. Włókienniczej 7 w Białymstoku, na podstawie programu oddziaływań terapeutycznych opracowanego przez personel placówki. 

– Umowa z poradnią na to nowe świadczenie obowiązuje od 27 grudnia 2021 r., co nas bardzo cieszy. Pacjenci i ich rodziny mogą już zgłaszać się do ośrodka po pomoc i wsparcie terapeutyczne – dodaje Maciej Bogdan Olesiński. 

Uzależnieni od nowych technologii – do kogo skierowany jest program?

Ze świadczeń skorzystać mogą zarówno dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, jaki dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia.

Opieka ośrodka  – na jakie świadczenia mogą liczyć pacjenci?

Pacjenci wraz z rodzicami mogą zgłosić się bezpośrednio do ośrodka realizującego program pilotażowy, gdzie uzyskają dedykowane wsparcie i opiekę. Program pilotażowy zawiera m.in:

  • poradę lekarską diagnostyczną
  • poradę lekarską terapeutyczną
  • poradę psychologiczną diagnostyczną
  • poradę psychologiczną
  • sesję psychoterapii indywidualnej
  • sesję psychoterapii rodzinnej
  • sesję psychoterapii grupowej
  • sesję psychoedukacyjną

Czas trwania terapii dostosowany jest w ośrodku do pacjenta, który się na nią zgłosi. Wszystkie świadczenia oferowane w ramach programu pilotażowego są dla pacjentów bezpłatne.

Informacje: Beata Leszczyńska – Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
fot. pixabay.com