BIZNES

ZUS udostępni specjalny kalkulator dla przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnieni w drugiej połowie stycznia 2022 roku specjalny kalkulator, który ułatwi ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczenie należności.

Przepisy ustawy, tzw. Polski Ład wprowadziły zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy będą ją musieli obliczać od przychodu lub dochodu w zależności od przyjętej formy opodatkowania. Forma opodatkowania ma wpływ na zasady ustalania podstawy wymiaru składek. Zmiany te obowiązują przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej należnej za okres od stycznia 2022 r.

– Wątpliwości związane z nowym sposobem obliczania składki zdrowotnej mogą towarzyszyć przedsiębiorcom zwłaszcza w początkowym okresie obowiązywania nowych zasad. Dlatego ZUS udostępnieni kalkulator, który będzie pomocny w prawidłowym obliczeniu tej części płatności oraz obliczaniu kwoty należnej składki – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Kalkulator będzie wymagał wprowadzenia kilku niezbędnych danych takich jak np. okres rozliczeniowy, forma opodatkowania, kwota dochodu lub przychodu. Wówczas narzędzie to pomoże ustalić podstawę wymiaru i obliczyć kwotę składki należnej za dany miesiąc – wyjaśnia rzeczniczka.

Kalkulator będzie udostępniony na stronie internetowej www.zus.pl . Docelowo będzie także dostępny w programach: Płatnik i ePłatnik.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny uregulować wszystkie należne składki, do których opłacania są zobowiązane, nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne lecz również na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Płatności te dokonywane są jednym przelewem na nadany płatnikowi indywidualny numer rachunku składkowego NRS.

Rozliczenie dokonanej wpłaty na koncie następuje na podstawie złożonych za dany miesiąc dokumentów rozliczeniowych, jednak pod warunkiem, że nie występowały zaległości za okresy wcześniejsze. W takim przypadku w pierwszej kolejności z wpłaty zostaną rozliczone wcześniejsze należności, a różnica w składkach za bieżący miesiąc będzie musiała zostać dopłacona. Trzeba to wziąć pod uwagę, jeżeli planuje się opłacić składki należne za grudzień br. jeszcze w grudniu.

Dopuszczalne jest także złożenie dokumentów rozliczeniowych po opłaceniu składek, jednak nie później niż w ustawowym terminie, czyli w przypadku składania dokumentów za grudzień 2021 r. najpóźniej do 5, 10 lub 15 stycznia 2022 r. Jeżeli dokumenty rozliczeniowe będą obejmowały składki należne za pracowników, to mogą w rozliczeniu zostać uwzględnione wyłącznie wynagrodzenia wypłacone lub postawione do dyspozycji pracowników w grudniu.

Informacja: Katarzyna Krupickaregionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego