WIADOMOŚCI

Nagroda specjalna i wyróżnienie honorowe dla ZAZ „My dla innych”

„Nagrodę specjalną i wyróżnienie honorowe za wybitne osiągnięcia w rozwoju przedsiębiorczości społecznej dla Zakładu Aktywności Zawodowej „My dla innych” za zbudowanie lokalnego systemu kompleksowego wspar­cia i usamodzielniania osób z niepełnosprawnościami” odebraliśmy wczoraj w Warszawie z rąk organizatorów 10. edycji Konkursu im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne.

Wyróżnienie i nagroda specjalna to efekt pracy zespołu ekspertek i ekspertów, którzy po dokonaniu oceny społecznej i ekonomicznej spośród 500 przedsiębiorstw, które zgłosiły się do udziału w konkursie wybrali te, które najlepiej radzą sobie na polu ekonomii społecznej.

To kolejne docenienie działań Stowarzyszenia. Ostatnio otrzymaliśmy także wyróżnienie w IV edycji konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 w kategorii „Sukces rynkowy”.

Rafał Średziński, prezes Stowarzyszenia „My dla innych” na ostatnim krajowym zjeździe został wybrany do Zarządu Krajowego Związku Zakładów Aktywności Zawodowej.

– To dla nas niezwykle ważne, że jesteśmy dostrzegani jako wyraźny punkt na krajowej mapie organizacji, które wspierają drugiego człowieka – mówi Rafał Średziński, prezes Stowarzyszenia „My dla innych”. – To potwierdza, że to, co robimy jest ważne, potrzebne i wyjątkowe w skali kraju. To jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo, drzemie w nas znacznie, większy potencjał, nie ukrywam, że bardzo pomogłoby nam rozwiązanie problemów lokalowych.

Głównym celem Stowarzyszenia „My dla innych” jest pomoc drugiemu człowiekowi w jego podmiotowym funkcjonowaniu. Działania kierowane są głównie do osób z niepełnosprawnościami, które dla nas są równoprawnymi obywatelami naszego miasta. Dlatego prowadzimy placówki które mają na celu pomóc osobie z niepełnosprawnością w jej maksymalnie jak to możliwe samodzielnym funkcjonowaniu w swojej społeczności lokalnej.

Zakład Aktywności Zawodowej „My dla innych” prowadzi Sklep Charytatywny oraz cztery pracownie (recyklingu i rękodzieła, fotograficzną, pralnię oraz gospodarczą), w których zatrudnia osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, które pracują pod okiem trenerów pracy. Dodatkowo wszyscy pracownicy objęci są rehabilitacją społeczną – każdego dnia odbywa się godzinne spotkanie z psychologiem. Zapewniona jest także opieka zdrowotna – doraźna i specjalistyczna opieka medyczna.


Tekst: Joanna Dolecka mydlainnych.pl
fot. A.Kossakowska