WIADOMOŚCIZDROWIE

Zbadaj się, wyprzedź chorobę

Jeśli czujemy się zdrowi, jesteśmy nieśmiertelni – mówi prof. Piotr Knapp, białostocki ginekolog i położnik. Niestety, z każdym rokiem przybywa nam lat, a u niektórych pojawiają się kłopoty ze zdrowiem. Wychodząc naprzeciw tym problemom, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Maciej Bogdan Olesiński zaprasza wszystkie osoby powyżej 40. roku życia do skorzystania z bezpłatnego Programu Profilaktyka 40 PLUS.

Rozpoznanie choroby na samym początku jest niezmiernie ważne. Profilaktyka umożliwia wykrycieschorzenia, gdy jeszcze nie daje żadnych objawów.

Profilaktyka przyczynia się do zdiagnozowania choroby na jej wczesnym etapie, gdy jeszcze nie zrobiła spustoszenia w organizmie. Wprowadzone wtedy leczenie jest efektywniejsze, niezbyt dokuczliwe dla pacjenta – wyjaśnia prof. Piotr Knapp, białostocki ginekolog i położnik. – Na dodatek osoby, które wcześniej uzmysłowiły sobie, że muszą się leczyć, łatwiej akceptują zalecane restrykcje.

Gdy nie badamy się regularnie, łatwo przeoczyć zmiany w organizmie. A w sytuacji, gdy choroba jest objawowa, a leczenie jest inwazyjne, często lekarze nie są w stanie pomóc.

Musimy pokonać więc swoją niechęć oraz lenistwo i zgłaszać się na okresowe badania kontrolne. Sprawdzenie poziomu cukru, ciśnienia, cholesterolu, wykonywanie cytologii i mammografii to powinien być standard – informuje prof. Piotr Knapp.

To jest nasze życie i zdrowie. Nie zmarnujmy go. Badajmy się  – zachęca białostocki ginekolog.

O roli badań profilaktycznych oraz o tym, kto powinien z nich korzystać powiedział Maciej Bogdan Olesiński, dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

Badajmy się, nie tylko wtedy, gdy nam coś dolega. Wiele chorób np. kardiologicznych czy onkologicznych na wczesnym etapie nie ma niepokojących objawów, ale można je wykryć dzięki prostym badaniom. Programy profilaktyczne są bezpłatne dla grup wiekowych, które są objęte ryzkiem zachorowania na daną chorobę, np. panie w wieku 50-69 lat powinny skorzystać z bezpłatnej mammografii, kobiety powyżej  25. roku życia z bezpłatnej cytologii. Najnowszym programem profilaktycznym, do którego zapraszamy jest Profilaktyka 40 PLUS – czyli pakiety badań dedykowane osobom powyżej 40 roku życia. Podczas rozmów z przedstawicielkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku oraz Suwalskiej Rady Seniorów, dowiedzieliśmy się,

że seniorzy nie wiedzą, że ten program jest również dla nich! I że można z niego korzystać bezpłatnie niezależnie od innych zleconych badań.   

Jak skorzystać z programu Profilaktyka 40 PLUS?

Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), wejdź w zakładkę – Profilaktyka, a następnie – Ankiety. Po jej wypełnieniu otrzymasz e-skierowanie na pakiet badań. Zgłoś się na badania w placówce, która realizuje program. Pamiętaj o dowodzie osobistym.

Jeśli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod numerem tel. 22 735 39 53.

Co zawiera pakiet badań diagnostycznych? 

W ramach programu dostępne są trzy pa­kiety badań. Profilaktyka adresowana do ko­biet, mężczyzn oraz pakiet wspólnych badań diagnostycznych.

Pakiet badań dla kobiet za­wiera następujące badania: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, A1AT, AspAT, GGTP – badania doty­czące oceny funkcji wątroby, poziom kreaty­niny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi oraz krew utajona w kale – metodą immunochemiczną.

Z kolei pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn oprócz wyżej wymienionych badań zawiera dodatkowo badanie prostaty (PSA).

Natomiast wspólny pakiet badań diag­nostycznych to: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI) i ocena miarowości rytmu serca.

Zrobiłam/-em badania i co dalej?

Wyniki badań otrzymasz na Internetowe Konto Pacjenta lub w placówce, w której  zrobiłeś/-aś badania. Twoim następnym krokiem będzie konsultacja z lekarzem rodzinnym, który może Cię skierować na wizytę do specjalisty.

Od 1 lipca br. nie obowiązują limity w poradniach specjalistycznych. Masz więc szansę na krótszy okres oczekiwania.

Bezpłatne badania w ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS” można wykonać w czterdziestu placówkach na terenie województwa podlaskiego. Ich wykaz oraz szczegółowe informacje o programie znajdziesz na stronie internetowej:   https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus.

Tekst i grafika: Beata Leszczyńska – Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ