EDUKACJA

Zbiórka zużytych baterii

Zakończył się konkurs zbiórki baterii pod hasłem „Baterie zbieraj, środowisko wspieraj” organizowany przez białostocki Urząd Miejski w szkołach i przedszkolach. Zebrano rekordową liczbę zużytych baterii – blisko 14 ton.

W tym roku padł rekord zbiórki. Jeszcze nigdy w historii konkursu nie udało się zebrać prawie 14 ton zużytych baterii, chociaż liczba uczestników była mniejsza niż w latach ubiegłych. W akcji uczestniczyły 54 szkoły i 58 przedszkoli, ponad 30 tys. uczniów i przedszkolaków. Można przyjąć, że każda placówka uczestnicząca w akcji zebrała średnio po 124,6 kg baterii.

Podobnie, jak w latach ubiegłych rywalizacja odbywała się w następujących kategoriach: EKOSZKOŁA (została podzielona na trzy podkategorie: Mała Szkoła, Średnia Szkoła i Duża Szkoła) oraz EKOPRZEDSZKOLE, gdzie zastosowano podział na dwie podkategorie: Małe i Duże Przedszkole.

Laureatom konkursu zostaną przekazane nagrody pieniężne w wysokości 3000 zł za zajęcie pierwszego miejsca w podkategorii, 2000 zł za zajęcie drugiego miejsca w podkategorii oraz 1000 zł za zajęcie trzeciego miejsca w podkategorii.

W gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu w poszczególnych kategoriach znalazły się następujące placówki:

W kategorii EKOSZKOŁA

Podkategoria Małe Szkoły:

 • I miejsce zajęła Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Siostry. Faustyny Kowalskiej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną, która zebrała 37,15 kg zużytych baterii na osobę,
 • II miejsce zajął Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych za zebranie 3,03 kg zużytych baterii na osobę,
 • III miejsce zajęła Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa JASNY CEL nr 12 za zebranie 1,54 kg zużytych baterii na osobę.  

  Podkategoria Średnie Szkoły:

  • I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 7 im. H. Kołłątaja, która zebrała 2,97 kg zużytych baterii na osobę,  
  • II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 15 im. M. Skłodowskiej-Curie  za zebranie 0,74 kg zużytych baterii na osobę,
  • III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 38 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 za zebranie 0,72 kg zużytych baterii na osobę  

  Podkategoria Duże Szkoły:

  • I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, która zebrała 1,28 kg zużytych baterii na osobę,
  • II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego za zebranie 0,72 kg zużytych baterii na osobę,
  • III miejsce zajął Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa  za zebranie 0,56 kg zużytych baterii na osobę.

  W kategorii EKOPRZEDSZKOLE

  Podkategoria Małe Przedszkola:

  • I miejsce zajął Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami „Ala i As”, który zebrał 14,89 kg zużytych baterii na osobę,  
  • II miejsce zajęła BAJKA Przedszkole Niepubliczne Nr 8 za zebranie 1,62 kg zużytych baterii na osobę,  
  • III miejsce zajęło Przedszkole Samorządowe Nr 20  za zebranie 1,46 kg zużytych baterii na osobę.

  Podkategoria Duże Przedszkola:

  • I miejsce Przedszkole Samorządowe nr 69, która zebrała 16,70 kg zużytych baterii na osobę,  
  • II miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 Przedszkole Samorządowe Nr 87 za zebranie 7,48 kg zużytych baterii na osobę,  
  • III miejsce Przedszkole Samorządowe Nr 65 za zebranie 3,87 kg zużytych baterii na osobę.  

  Rozdanie nagród nastąpi we wrześniu. To bardzo ważne, że te odpady nie trafiły do odpadów komunalnych lub bezpośrednio do środowiska. W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne. 

  Źródło informacji i fot.: UM Białystok