BIZNES

Sprawdź, czy pracodawca zgłosił Cię do ubezpieczeń

Pracodawca, zatrudniając pracownika, powinien zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ma na to 7 dni od momentu nawiązania stosunku pracy. Jeśli pracownik chce upewnić się, czy pracodawca dopełnił formalności, może to sprawdzić samodzielnie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Osoby zatrudnione na umowie o pracę obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym takim jak ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie zgłoszenie do ubezpieczeń przez pracodawcę może skutkować brakiem prawa do świadczeń np. w razie wypadku przy pracy, choroby czy urodzenia dziecka. Niedopełnienie tej formalności wpływa również negatywnie na wysokość przyszłych świadczeń długoterminowych takich jak emerytura czy renta.

Jak sprawdzić, czy zostałeś zgłoszony do ubezpieczeń

Najprostszym sposobem na zweryfikowanie czy pracodawca zgłosił pracownika do ubezpieczeń jest zalogowanie się na platformie PUE ZUS, na indywidualny profil. Po wejściu na swoje konto, pojawia się okno z menu podręcznym podzielonym tematycznie na zakładki. W profilu ubezpieczonego w zakładce Ubezpieczenia i płatnicy pracownik może sprawdzić, czy płatnik składek zgłosił go do ubezpieczeń.

Natomiast informacje na temat aktualnej przynależności ubezpieczonego do NFZ-u oraz wykaz członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się w zakładce Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Potwierdzenie o tym, czy pracodawca dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia, każdy zainteresowany otrzyma także na stanowiskach obsługi klientów w ZUS-ie albo w czasie e-wizyty lub połączenia telefonicznego z Centrum Komunikacji z Klientem, po stosownym uwierzytelnieniu. „Nie dowiemy się jednak ani ze swojego profilu na PUE, ani od pracownika ZUS-u, czy pracodawca odprowadza za nas składki, ponieważ te dane, pochodzą z konta płatnika składek, podlegają ochronie i mogą być ujawniane tylko podmiotom wskazanym w ustawie tj. np. prokuraturze, policji itp.” – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

„Należy przy tym zwrócić uwagę, że w przypadku pracownika, znaczenie mają tzw. składki należne, czyli te, które płatnik powinien opłacić zgodnie ze zgłoszeniem i comiesięcznym rozliczeniem. Jeżeli składki zostaną wykazane w dokumentacji, ale nie zostaną opłacone, fakt ten nie ma wpływu na wysokość emerytury z ZUS-u. Problem może jednak dotyczyć składek, które powinny być przekazane do OFE, bo ta część emerytury będzie uzależniona od faktycznie wpłaconych składek”- informuje rzeczniczka.

Co zrobić, gdy pracodawca nie zgłosił nas do ubezpieczeń

Jeśli okaże się, że pracodawca nie zgłosił pracownika do ubezpieczeń, albo widoczne są inne rozbieżności — w pierwszej kolejności należy  o tym porozmawiać z samym pracodawcą. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanego skutku, można skonsultować się w tej sprawie z ZUS-em lub poprosić o pomoc Państwową Inspekcję Pracy.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot.: freepik