ZDROWIE

ZUS rozpatrzył ponad 66% wniosków o świadczenie wspierające

ZUS rozpatrzył już ponad 66 proc. wniosków o świadczenie wspierające. Od stycznia 2024 roku, do ZUS-u wpłynęło ponad 8.400 takich wniosków. ZUS rozpatrzył niemal 5.600 z nich.

O świadczenie wspierające mogą wnioskować osoby z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i posiadają decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w której poziom potrzeby wsparcia określono na poziomie minimum 70 pkt. W ich imieniu taki wniosek (SWN) może złożyć pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy (np. opiekun prawny) – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Tylko do 19 kwietnia do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające. 65,8 proc. z nich została złożona przez same osoby niepełnosprawne, 21,2 proc. przez pełnomocnika, a 13 proc. przez przedstawiciela ustawowego. Do tej pory ZUS rozpatrzył ok. 5,6 tys. wniosków. 1,5 tys. osób otrzymała już z ZUS-u świadczenie wspierające na łączną kwotę 18,5 mln zł. W przypadku 147 osób ZUS wydał decyzję odmowną, a 3,8 tys. osób otrzymało informację na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z powodu braku decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia – dodaje rzeczniczka.

Prawo i wysokość świadczenia wspierającego ustalane są przez ZUS na podstawie decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Dlatego tak ważna jest kolejność składania dokumentów.

Jeśli osoba z niepełnosprawnością najpierw złoży do ZUS-u wniosek o świadczenie wspierające i nie będzie miała wydanej decyzji przez WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, to ZUS zgodnie z przepisem pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia.

Jaka jest wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia wspierającego obliczana jest jako procent renty socjalnej w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia. Może wynosić od 40 do 220 proc. renty socjalnej (do lutego wynosiła 1588,44 zł, obecnie wynosi ona 1780,96 zł).

poziom potrzeby wsparcia- punktacjawysokość procentowa renty socjalnejkwota do 29.02.2024 r.kwota od 1 marca 2024 r. do 28.02.2025 r.
70-7440% renty socjalnej636,00 zł713,00 zł
75-7960% renty socjalnej954,00 zł1 069,00 zł
80-8480% renty socjalnej1 271,00 zł1 425,00 zł
85-89120% renty socjalnej1907,00 zł2 138,00 zł
90-94180% renty socjalnej2 860,00 zł3 206,00 zł
95-100220% renty socjalnej3 495,00 zł3 919,00 zł

Nie wszystkie osoby niepełnosprawne będą miały prawo do świadczenia wspierającego od 2024 roku. Wszystko zależy od liczby punktów zawartych w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie. I tak: osoby z liczbą 87-100 punktów mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r., osoby z ilością 78–86 pkt – od 2025 r., a osoby, które otrzymały 70–77 pkt – od 2026 r. Jest jeden wyjątek od tej reguły. Osoby, które mają co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r. pod warunkiem że co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później, opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Jak poinformować ZUS o zmianach mających wpływ na świadczenie

Osoby, które wcześnie złożyły wniosek o świadczenie wspierające i chcą poinformować ZUS o nowych okolicznościach mających wpływ na uprawnienia do świadczenia, mogą skorzystać z gotowego formularza SWN-INF „Zgłoszenie informacji w sprawie świadczenia wspierającego”. ZUS udostępnił formularz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Za jego pomocą można poinformować m.in.:

  • o zmianie numeru rachunku bankowego, na które wypłacane jest świadczenie wspierające,
  • wycofaniu wniosku, który jest w trakcie rozpatrywania,
  • zrezygnowaniu z już przyznanego świadczenia,
  • zgłosić zmiany dotyczące pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, w tym m.in. odwołać i powołać nowego pełnomocnika,
  • powiadomić o innych okolicznościach, które mają wpływ na prawo do świadczenia i jego wypłatę, np. o braku prawa do świadczenia wspierającego w związku z pobytem w DPS.

Dodatkowo za pomocą tego formularza, będzie można złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia wspierającego, po zmarłej osobie z niepełnosprawnością, która miała przyznane to świadczenie.

Tekst: Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. kujawsko-pomorskim
fot.: freepik.com