EDUKACJA

Program „Dwujęzyczne dzieci”

Od nowego roku szkolnego 2024/2025 w białostockich przedszkolach samorządowych wprowadzony zostanie program „Dwujęzyczne dzieci” polegający na poszerzeniu możliwości nauki języka angielskiego przez najmłodszych białostoczan.

We wtorek (12 marca) został podpisany list intencyjny w tej sprawie pomiędzy miastem Białystok a Yellow House Education SA. Do końca czerwca w ramach pilotażu programem objęte zostaną dzieci z 10 przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, jak również nauczyciele wychowania przedszkolnego (bez kwalifikacji do nauki języka angielskiego), nauczyciele języka angielskiego oraz dyrektorzy.

Na czym polega program dwujęzyczności? W dużym uproszczeniu to nauka drugiego języka w taki sposób, aby już od najmłodszych lat uczeń nie tylko chłonął nowe słówka i gramatykę, ale przede wszystkim obcował z językiem i nauczył się w nim myśleć. Jak przekonują autorzy programu, jego celem jest pomoc dziecku w opanowaniu języka angielskiego na poziomie dwujęzyczności, z czego uczeń ma czerpać wszelkie możliwe korzyści. Im wcześniej zacznie się uczyć języka angielskiego, tym lepszy będzie tego efekt.

W Białymstoku w programie uczestniczy już Przedszkole Samorządowe nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach”. Docelowo do końca czerwca w pilotażu uczestniczyć będzie 10 przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne. Pozostałe miejskie przedszkola wejdą do programu od nowego roku szkolnego 2024/25.

– Postanowiliśmy przystąpić do tego programu, bo znajomość języka angielskiego to dzisiaj podstawa. Chcemy, aby tego języka uczyli się w naszych placówkach najmłodsi białostoczanie – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Głównymi celami projektu będzie promowanie wychowania w dwujęzyczności w przedszkolach na terenie Białegostoku, wykorzystanie naturalnych umiejętności dzieci do nabywania języka, rozwijanie zainteresowań dzieci i wzbogacenie edukacji językowej oraz zachęcanie przedszkoli do podejmowania nowatorskich  działań i wdrażania innowacyjnych pomysłów wspomagających rozwój dzieci.

– Celem programu jest powszechna edukacja dwujęzyczna, z językiem lokalnym i z językiem globalnym – angielskim, ale angielskim wspólnych wartości i wspólnych treści, tak aby nas one łączyły, a nie dzieliły – powiedział Waldemar Miksa, prezes Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności. – Chodzi o to, aby ten drugi język nigdy nie stawał się językiem obcym i żeby dzieci były w nim „zanurzane” codziennie w czasie zajęć w przedszkolu.

Źródło: UM Białystok
fot.: Adam Ludwiczak