WIADOMOŚCI

Oszuści oferują pomoc przy trzynastej emeryturze

Trzynasta emerytura to świadczenie, które jest wypłacane już po raz piąty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O trzynastkę nie trzeba wnioskować ponieważ przysługuje z urzędu. Nie dajmy się więc oszukać, gdyby ktoś oferował nam pomoc przy wypełnieniu wniosku.

ZUS przestrzega przed oszustami, którzy tak jak w ubiegłym roku przy wypłacie 14. emerytury mogą podszywać za pracowników Zakładu i oferować pomoc przy wypełnieniu wniosku. Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo pseudousługi np. „na pracownika ZUS” mogą skutkować wyłudzeniem gotówki, danych z dowodu osobistego bądź numeru rachunku bankowego. Pretekstem do nieuczciwych praktyk może być termin wypłaty 13. emerytury.

Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów, rencistów i innych osób w domach i nie proponują im płatnych usług. Niestety wciąż zdarzają się sytuacje, że oszuści podszywają się pod pracowników Zakładu i proponują szybkie załatwienie formalności – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż pracownicy nie oferują pomocy przy wypełnianiu wniosku, ponieważ trzynastą emeryturę ZUS wypłaci z urzędu wraz z kwietniowym świadczeniem. Propozycja wypełnienia wniosku, a przy tym żądanie danych osobowych lub bankowych powinny być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli tożsamość takiej osoby budzi wątpliwości, to najlepiej powiadomić o tym policję i najbliższą placówkę Zakładu.

– Przedstawiciele ZUS nie odwiedzają klientów w domach lub w miejscu pracy. Wyjątkiem są kontrole wykorzystania zwolnień lekarskich i wizyty inspektorów kontroli u płatników składek. Podczas takich odwiedzin pracownik Zakładu musi okazać legitymację służbową lub z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o takiej wizycie. Nie pobieramy również żadnych opłat i nie żądamy żadnych gratyfikacji finansowych – wyjaśnia rzeczniczka.

Trzynasta emerytura do 20 kwietnia trafi w województwie podlaskim do 140,4 tys. świadczeniobiorców. Łączna kwota przekazanych świadczeń wyniesie 223 mln zł.

Emerytom i rencistom otrzymującym swoje wypłaty 1. 5. 6. i 10 kwietnia trzynasta emerytura została już wypłacona. Dzisiaj otrzymały ją osoby z terminem wypłaty do 15 kwietnia. Kolejne terminy wypłat to 20 i 25 kwietnia. Ostatnią transzę trzynastek ZUS wypłaci jeszcze przed majówką. Otrzymają ją osoby, pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za kwiecień przypada na 1 maja.

Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2023 r. to kwota 1588,44 zł brutto.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot. pexels.com