WIADOMOŚCI

Wiosenna akcja ochrony płazów

Ponad osiemset płazów uratowanych przed zginięciem pod kołami samochodu. W Białymstoku zakończyła się wiosenna akcja ochrony płazów.

W tym roku Urząd Miejski zorganizował ją po raz dziesiąty. Akcja polega na ustawianiu wzdłuż dróg, gdzie ruch pojazdów jest duży, barier ochronnych i pułapek uniemożliwiających płazom wyjście na jezdnię. Dzięki tym działaniom w ciągu ostatnich lat udało się uratować w naszym mieście tysiące żab.

Więcej na www.bialystok.pl

Żródło: UM Białystok
fot. Zuzanna Piekut