Warto wiedzieć

Renta socjalna – korzystne zmiany dla dorabiających

Od początku roku obowiązują nowe, korzystniejsze, przepisy dla dorabiających do renty socjalnej. Są teraz takie same jak w przypadku osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu osób oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości – bez zawieszania prawa do świadczenia.

– Jeszcze w ubiegłym roku osoby pobierające rentę socjalną, których przychód przekraczał choćby o jeden grosz 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, miały zawieszaną wypłatę renty socjalnej. Teraz to się zmieniło. Jeśli przychód będzie wyższy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 4196,60 zł brutto), ale nie przekroczy 130 proc. tej kwoty (7793,70 zł brutto- kwota ta obowiązuje do 31 maja), renta socjalna będzie częściowo zmniejszona. Dopiero gdy przychód przekroczy wyższy próg 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta może być zawieszona

informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Co ważne od nowego roku osoby pobierające rentę socjalną mogą być rozliczani z przychodu z każdego miesiąca osobno, ale też z łącznego przychodu z całego roku. Ostateczne rozliczenie się z ZUS-em nastąpi po upływie roku kalendarzowego – rocznie lub miesięcznie. Wcześniej renta socjalna była zawieszana na bieżąco – za każdy miesiąc, gdy pracujący rencista przekroczył niższy próg przychodu. Jest to korzystne rozwiązanie szczególnie dla tych klientów, których wypłaty za pracę z kilku miesięcy są kumulowane, lub którzy pracują tylko część roku.

Istotna zmiana dotyczy też katalogu przychodów, które miały wpływ na zawieszenie wypłaty renty socjalnej. Klienci osiągający przychód z tytułów, które nie są już brane pod uwagę, mogą pobierać pełną rentę socjalną niezależnie od kwoty przychodu. Na przykład na zawieszenie renty socjalnej nie wpływa już przychód z tytułu najmu czy dzierżawy, przychód z niektórych rodzajów pracy, np. z umowy zlecenia uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów jeśli nie ukończyli 26 roku życia. Nie są również wliczane honoraria z tytułu działalności twórczej lub artystycznej


– wyjaśnia rzeczniczka.

Osoba, która ma przyznaną rentę socjalną powinna pamiętać, aby jak najszybciej zawiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach. Może skorzystać z formularza EROP – Oświadczenie o osiąganiu przychodu.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego