WIADOMOŚCI

Butelka z listem budowniczych Bazyliki archikatedralnej

Podczas demontażu krzyża i gałki na sygnaturce Archikatedry Białostockiej została znaleziona butelka zawierająca list budowniczych tej świątyni napisany w 1903 roku. Butelka była umieszczona w konstrukcji mocującej krzyż.

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku został zbudowany w latach 1900-1905 według projektu Piusa Dziekońskiego staraniem księdza dziekana Wilhelma Szwarca. Świątynię konsekrowano w 1931 roku. Od 1945 roku pełni funkcję kościoła prokatedralnego. W 1980 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest niewątpliwie jednym z najważniejszych zabytków Białegostoku i regionu. Z upływem czasu, krzyż usytuowany na sygnaturce wymagał naprawy mechanizmu mocowania. Z uwagi na powyższe podjęto decyzję o renowacji krzyża oraz wyremontowaniu jego osadzenia. List budowniczych, odnaleziony podczas demontażu krzyża, stanowi ważny element historii białostockiej katedry. Z pewnością wniósł nowe fakty do dotychczasowo zgromadzonej dokumentacji na temat obiektu. Dokument ten z 1903 roku ukazuje listę kluczowych postaci spoza regionu, mających wkład w powstaniu Świątyni – podaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, PWKZ.

tekst i fot. : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku