MOTORYZACJA

19.06 – 03.07 ulica Żabia

Od 19 czerwca 2024 r. do 3 lipca 2024 r. wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym na ulicy Żabiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bohaterów Getta do budynku nr 187.

W okresie od 19 czerwca 2024 r. do 3 lipca 2024 r. w godzinach: 7.00-18.00 na ulicy Żabiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bohaterów Getta do budynku nr 187, wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym. Niedogodności są związane z planowaną budową sieci cieplnej z przyłączami przez Enea Ciepło Sp. z o.o.

Utrudnienia w ruchu polegać będą na:

  • miejscowym zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu
  • wyłączeniu z użytkowania chodnika po prawej stronie jezdni (idąc w kierunku ul. Armatniej)
  • przeniesieniu ruchu pieszego poprzez kładki tymczasowe na drugą stronę ulicy
  • wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się obowiązujący na odcinku prowadzonych robót.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin utrudnień może ulec zmianie.

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Białymstoku
opr.: mm