WIADOMOŚCI

Odpowiedzą za nielegalny demontaż pojazdów

Proceder nielegalnego demontażu pojazdów i składowania używanych części samochodowych ujawnili Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) z Białegostoku.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Bobrownik oraz inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Białymstoku przeprowadzili działania wobec osób prowadzących nielegalny demontaż pojazdów na terenie pow. siemiatyckiego.

Na terenie dwóch posesji kontrolujący ujawnili kilkadziesiąt pojazdów, których znaczna część nosiła ślady demontażu. Magazynowane były tam również zdemontowane części samochodowe. Inspektorzy WIOŚ odkryli także miejsca, w których były spalane odpady pochodzące z pojazdów.

W związku z ujawnionym nielegalnym demontażem, WIOŚ w Białymstoku wszczął tzw. kontrolę interwencyjną. Ponadto funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej ukarali właścicieli posesji mandatami karnymi za niezgłoszenie prowadzonej działalności gospodarczej.

Za nielegalny demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji grozi kara pieniężna do 500 tys. zł. Nielegalne zbieranie lub przetwarzanie odpadów zagrożone jest karą administracyjną do 1 mln zł.

Odpowiedzą za nielegalny demontaż pojazdów
Proceder nielegalnego demontażu pojazdów i składowania używanych części samochodowych ujawnili Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) z Białegostoku.

Źródło: podkom. Maciej Czarnecki – Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
fot. KAS/WIOŚ