WIADOMOŚCI

Tania energia w Białymstoku

We wtorek (7 maja) została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym LECH na dostawę energii elektrycznej do 160 jednostek organizacyjnych miasta. To oznacza, że energia elektryczna z białostockiego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych będzie dostarczana do wszystkich jednostek Miasta.

Wśród tych jednostek są m.in. żłobki, przedszkola i szkoły, instytucje kultury, domy pomocy społecznej, Szpital Miejski, BOSiR, Stadion Miejski, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Umowa została zawarta na 6 miesięcy (od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.), a jej wartość to prawie 14,5 mln zł. Wolumen energii, jaki Miasto Białystok zakupi, to 21 130 MWh.

– Oszczędności dla budżetu miasta w stosunku do oferty obecnego dostawcy energii elektrycznej, którym jest Energa Obrót, wyniosą ponad 2,5 mln zł w okresie 6 miesięcy – podkreślił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Cieszę się, że Białystok jako jednostka samorządu terytorialnego staje się miastem samowystarczalnym w zaopatrzeniu w energię elektryczną.

PUHP LECH pełni rolę koordynatora Klastra Energii Elektrycznej. Spółka może być sprzedawcą energii w klastrze, ponieważ posiada zawartą generalną umowę dystrybucji z PGE Dystrybucja oraz z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe wytwórcy i sprzedawcy.

Miasto Białystok jest pierwszą jednostką samorządu terytorialnego w Polsce, która kupiła energię elektryczną od swojego członka Klastra Energii Elektrycznej. Spółka LECH jest znaczącym wytwórcą energii elektrycznej, której część może zostać zakwalifikowana jako pochodząca z OZE, wytwarzanej w procesie termicznej przeróbki odpadów komunalnych za pomocą turbozespołu o mocy elektrycznej zainstalowanej równej 9,002 MWe oraz mocy przyłączeniowej równej 7,15 MWe.

Źródło: UM Białystok
fot.: Adam Ludwiczak