RODZINA

Złóż wniosek żeby zachować ciągłość wypłaty 800 plus

Ponad 83 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy wysłali mieszkańcy województwa podlaskiego. W całym kraju ZUS przyjął ponad 2,9 mln wniosków. Jeżeli rodzice chcą zachować ciągłość wypłaty 800 plus, powinni złożyć wniosek do ZUS-u najpóźniej do 30 kwietnia. Wówczas Zakład wypłaci pieniądze jeszcze w czerwcu, pod warunkiem że dokumenty będą kompletne i prawidłowo wypełnione.

Na obecny okres świadczeniowy, który potrwa jeszcze do końca maja 2024 r., rodzice w Podlaskiem złożyli blisko 143 tys. wniosków, w całym kraju 5,1 mln. Mieszkańcy województwa podlaskiego tylko w tym roku otrzymali już 486 mln zł na swoje dzieci, a w całym kraju ponad 16,7 mld zł.

Nowy okres wypłat 800 plus rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r. Wnioski na nowy okres rozliczeniowy przyjmowane są od 1 lutego 2024 r. wyłącznie elektronicznie. Rodzice mają do wyboru kilka kanałów, za pomocą których mogą przekazać formularze: aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną, czy portal Emp@tia. Pierwsze wypłaty 800 plus, dla uprawnionych, którzy dotrzymają kwietniowego terminu złożenia wniosku, zostaną przekazana w czerwcu.

Co zrobić, by zachować ciągłość wypłaty

Warto wypełnić wniosek jak najszybciej i nie zwlekać z jego wysłaniem. Im później dokument trafi do ZUS-u, tym dłużej rodzic czy opiekun będzie musiał czekać na przekazanie przez ZUS pieniędzy na konto. Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek wpłynie do końca kwietnia, świadczenie zostanie wypłacone jeszcze w czerwcu, jeżeli do końca maja – wówczas przelew trafi do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec. Natomiast do 31 sierpnia zostaną wypłacone pieniądze dla wniosków złożonych w czerwcu. Zakład wypłaci wsparcie wraz z wyrównaniem za czerwiec i lipiec, ale trzeba wiedzieć o tym, że przez czerwiec i lipiec nie będzie przelewów 800 plus na konto – mówi Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.

– Należy pamiętać o tym, że jeśli rodzic czy opiekun spóźni się z terminem i wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, złoży po 30 czerwca, to nie otrzyma wyrównania od czerwca – przypomina rzeczniczka. Świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia formularza. Na przykład, jeśli wniosek wpłynie w lipcu, to rodzic straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września. Warto, więc pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia.

Opieka naprzemienna i nowo narodzone dziecko

W przypadku nowo narodzonego dziecka rodzic ma trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobi to w tym terminie, to otrzyma świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej, lub w pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 800 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej po 400 zł otrzyma każdy
z rodziców.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot.: freepik