Warto wiedziećWIADOMOŚCI

Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy

W piątek (12.05) na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, 33 nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyło uroczyste ślubowanie. Rotę ślubowania przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc. Nowi funkcjonariusze wstąpili tym samym w szeregi polskiej Policji i służyć będą w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, a także w komendach miejskich oraz w komendach powiatowych w Augustowie, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Kolnie, Siemiatyczach. W trakcie uroczystości ślubowania zostały wręczone odznaki, medale oraz listy gratulacyjne.

Rotę ślubowania od policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc, w obecności swoich zastępców, komendantów miejskich i powiatowych, dowódców, kadry kierowniczej komendy, przedstawicieli związków zawodowych oraz kapelanów Policji. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością najbliżsi funkcjonariuszy oraz uczniowie klasy mundurowej z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Uroczyste ślubowanie

Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania – „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Policjanci musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. 10 policjantek i 23 policjantów, którzy dziś ślubowali, służbę pełnić będą w komendach w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Augustowie, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Kolnie, Siemiatyczach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku.

Odznaczenia dla zasłużonych funkcjonariuszy

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego 10 policjantów otrzymało odznaki „Zasłużony Policjant”. Podczas uroczystości wręczono również medale za zasługi na niwie działalności związkowej. Medal XXX lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów otrzymało 5 funkcjonariuszy. Szef podlaskich policjantów wraz z zastępcami wyróżnił również dwoje funkcjonariuszy za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych w swojej wieloletniej służbie. Dodał, że „są oni bez wątpienia wzorem do naśladowania dla młodszych stażem kolegów, ale przede wszystkim dla funkcjonariuszy, którzy dzisiaj ślubowali”.

Źródło informacji i fot. POLICJA PODLASKA
opr. mm