BIZNES

Wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy

Pierwsze wnioski w konkursie dla płatników składek o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy wpłynęły już do ZUS-u. Do podziału jest łącznie 100 mln zł. Dokumenty można składać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku.

– Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Na konkurs przeznaczono łącznie 100 mln zł. Płatnik składek może otrzymać z ZUS-u nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Udział w konkursie mogą wziąć firmy, które m.in. nie korzystały z takiego wsparcia w ciągu ostatnich 3 lat lub nie zostały w tym czasie zobowiązane do jego zwrotu. Nie mogą również zalegać z opłatą składek i podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

– Pracodawca może otrzymać dofinansowanie m.in. na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości. Za uzyskane środki może zakupić np. podnośniki, wózki jezdniowe, środki ochrony indywidualnej, oświetlenie, czy filtrowentylację. Lista możliwości jest długa – dodaje rzeczniczka.

Wnioski tylko do 18 maja

Jeśli przedsiębiorca chce wziąć udział w konkursie musi się pospieszyć. Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją można złożyć tylko do 18 maja wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl.

Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe. W pierwszej kolejności pracownicy ZUS-u sprawdzają dokumenty pod kątem formalnym – czy są poprawne i kompletne, a płatnik składek spełnia warunki do uzyskania dofinansowania. Następnie po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej zostaną przekazane do oceny merytorycznej, której dokonają eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. To oni wybiorą najlepsze projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Lista rankingowa projektów ocenionych pozytywnie zostanie opublikowana na stronie www.zus.pl oraz na stronie BIP nie później niż do 31 grudnia br.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą mailową na: konkurs@zus.pl.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot. pixabay.com