Warto wiedzieć

Utrudnienia w ruchu na ulicach: Ciepłej i Jagienki

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że do 30 listopada 2022 r. potrwają utrudnienia w ruchu na ulicy Ciepłej oraz ulicy Jagienki.

  • ul. Ciepła, na odcinku od Przedszkola Samorządowego nr 26 do ulicy Jagienki, pozostaje wyłączony z ruchu prawy pas ruchu w kierunku ul. Jagienki, ruch dwukierunkowy odbywa się lewym pasem oraz przyległym do niego parkingiem;
  • ul. Jagienki, w rejonie skrzyżowania z ulicą Ciepłą, występują okresowe utrudnienia w ruchu związane z robotami kanalizacyjnymi, jednakże w celu zapewnienia przejezdności ulicy w obu kierunkach, prace będą realizowane w etapach.

Powyższe utrudnienia związane są z budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wpustami oraz przyłączami przez prywatnego inwestora. Na czas prowadzonych robót zapewniony jest jedynie przejazd mieszkańcom okolicznych posesji, pojazdom służb miejskich i uprzywilejowanym. Natomiast dla pieszych zostały wyznaczone tymczasowe ciągi komunikacyjne i przejścia.

Zalecany jest objazd ulicami: Ogrodową – H. Sienkiewicza – Jagienki lub Nowogródzką – Poleską – Jagienki.

UM Białystok