WIADOMOŚCI

Kolejna kara za zatory płatnicze w branży farmaceutycznej

Postępowanie przeprowadzone przez Prezesa UOKiK wykazało, że Polska Grupa Farmaceutyczna nadmiernie opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Przedmiotem działalności ukaranego przedsiębiorcy jest hurtowa sprzedaż leków i wyrobów farmaceutycznych.

– Polska Grupa Farmaceutyczna to kolejna spółka z branży farmaceutycznej, która generowała znaczne zatory płatnicze. Nałożona kara wyniosła ponad 4 mln złotych – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

To najwyższa kara nałożona na stronę postępowania zatorowego. Drugi w kolejności  jest  również przedsiębiorca z branży farmaceutycznej, co wskazuje na niepokojący trend dotyczący lekceważącego podejścia do obowiązków płatniczych reprezentantów tego sektora gospodarki.

– W tej sytuacji konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na terminowe spełnianie świadczeń pieniężnych przez przedstawicieli branży farmaceutycznej – dodaje Prezes UOKiK.

Przeprowadzone wobec PGF postępowanie wykazało, że tylko od lutego do marca 2020 r. spółka opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych na ponad 425 mln zł, przy czym największe kwoty opóźnionych świadczeń wobec wybranych kontrahentów wyniosły: ponad 37 mln zł (36 faktur), ponad 24 mln zł (45 faktur) i ponad 18 mln zł (20 faktur).

PGF to przedsiębiorca o znaczącym udziale w rynku farmaceutycznym, a zatem wpływ stosowanych przez spółkę negatywnych praktyk płatniczych wobec kontrahentów również może być znaczny.

Nowelizacja ustawy zatorowej

29 września 2022 r. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Dzień później projekt przekazany został Marszałkowi Senatu, gdzie czeka na głosowanie. Celem zmian w przepisach jest zarówno doprecyzowanie, jak i uproszczenie przepisów dotyczących walki z zatorami płatniczymi. Nowe rozwiązania mają przyspieszyć prowadzenie postępowań, co pozwoli na efektywniejsze i szybsze reagowanie na niepożądane na rynku zjawisko opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Wejdź na stronę poświęconą zatorom płatniczym

Interwencja Prezesa Urzędu w sprawach dotyczących zatorów płatniczych jest możliwa, jeśli w ciągu 3 kolejnych miesięcy suma wartości wszystkich świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę na rzecz jego kontrahentów przekracza 2 mln złotych.

Najważniejsze informacje o kompetencjach Prezesa UOKiK w obszarze zatorów płatniczych można znaleźć na specjalnie uruchomionej stronie internetowej. Czym są zatory, kiedy może zająć się nimi Prezes Urzędu, na jakich zasadach przebiega postępowanie administracyjne, w jaki sposób przedsiębiorca może zawiadomić Prezesa Urzędu, że kontrahent nie płaci?

Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi znajdziesz na zatoryplatnicze.uokik.gov.pl

Źródło: UOKiK