WIADOMOŚCI

Zatory płatnicze – kary dla trzech spółek

  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył kary za zatory płatnicze w łącznej wysokości 656 tys. zł.
  • Ukarane spółki to: Reckitt Benckiser Production (Poland), Beiersdorf Manufacturing Poznań oraz Firma Oponiarska Dębica.
  • Prezes Urzędu wydał również dwie decyzje, w których odstąpił od wymierzenia kary.

Reckitt Benckiser Production (Poland) to producent środków chemii gospodarczej występujących na rynku pod takimi markami jak: Woolite, Vanish, Calgon, Finish, Cillit Bang. Beiersdorf Manufacturing Poznań jest producentem  kosmetyków marki Nivea, Eucerin. Firma Oponiarska Dębica to producent opon. Przeprowadzone postępowania potwierdziły, że spółki mają problem z terminowymi płatnościami i przyczyniają się do tworzenia zatorów płatniczych w Polsce. Wysokość wygenerowanych przez nie zatorów płatniczych wyniosła odpowiednio 153 mln złotych, 10 mln złotych i 9 mln złotych. Z kolei, nałożone kary finansowe wyniosły: 554 tys. zł dla spółki Reckitt Benckiser Production (Poland), 35 tys. zł dla Beiersdorf Manufacturing Poznań oraz 67 tys. zł dla Firmy Oponiarskiej Dębica.

Działamy na rzecz poprawy dyscypliny płatniczej wśród przedsiębiorców. Firmy regularnie opóźniające się z zapłatą kontrahentom finansują swoją działalność kosztem innych, często dużo mniejszych przedsiębiorców. Takie praktyki nie tylko wpływają negatywnie na płynność finansową przedsiębiorców doświadczających takich opóźnień, ale również generując koszty związane z windykacją takich należności czy koniecznością zapewnienia sobie dodatkowych źródeł finansowania. Trudno mówić o rozwoju, gdy trzeba poszukiwać pieniędzy na przetrwanie bowiem dłużnik nie płaci w umówionym terminie. Szczególnie jeśli podmiot oczekujący na spłatę należności należy do sektora MŚP i koszty powstałego zatoru są dla niego proporcjonalnie większe niż te ponoszone przez duże firmy – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Wysokość nałożonych na przedsiębiorców kar – z uwagi na obowiązujący, ustawowy wzór ich obliczania – uwzględnia skalę wygenerowanych przez te podmioty zatorów płatniczych i długość opóźnień w zapłacie.

Odstąpienie od wymierzenia kary  – dwie decyzje

Dodatkowo, Prezes UOKiK stwierdził nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem się świadczeń pieniężnych przez:

  • Przedsiębiorstwo Drobiarskie Drobex – spółkę z branży spożywczej zajmującą się produkcją mięsa drobiowego i jego wyrobów,
  • Ampol-Merol – dystrybutora środków do produkcji rolnej takich jak nasiona, nawozy, środki ochrony roślin oraz zajmującej się skupem płodów rolnych.

Pomimo, że spółki te również tworzyły zatory płatnicze, to nie została na nie nałożona kara pieniężna. Aktualne brzmienie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych obliguje Prezesa UOKiK do odstąpienia od wymierzania kary, jeśli w badanym okresie suma świadczeń pieniężnych otrzymanych przez firmy po terminie przewyższa wygenerowany przez nie zator płatniczy.

Uprawnienia Prezesa UOKiK w walce z zatorami

Interwencja Prezesa Urzędu w sprawach dotyczących zatorów płatniczych jest możliwa, jeśli w ciągu 3 kolejnych miesięcy suma wartości wszystkich świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę na rzecz jego kontrahentów przekracza 2 mln złotych.

Nowe przepisy dotyczące zatorów płatniczych

Nowelizacja przepisów dotyczących zatorów płatniczych jest właśnie w trakcie opiniowania. Celem planowanych zmian jest doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego dotyczącego stosowanych terminów zapłaty w transakcjach handlowych oraz zwiększenie efektywności postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK.

Aktualny projekt nowelizacji przewiduje m.in. nowy wzór na wysokość kary maksymalnej oraz umożliwia Prezesowi UOKiK wzięcie pod uwagę przy wymiarze sankcji okoliczności łagodzących i obciążających występujących w konkretnej sprawie. Równocześnie – zgodnie z przygotowanym przez UOKiK projektem regulacji – z postępowań dotyczących zatorów mają zostać wyłączone rozliczenia pomiędzy podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej.

Źródło – UOKiK
opr.: mm