ZDROWIE

Odszkodowanie za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową

Osoba objęta ubezpieczeniem wypadkowym, która wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie.

– Jak co roku od kwietnia zmieniają się kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Od 1 kwietnia b.r. do 31 marca 2023 roku za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu pracownik otrzyma 1 133 zł. Do końca marca 2022 r. była to kwota 1 033 zł. Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego przysługuje 19 819 zł. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas wypłacona zostanie kwota 101 926 zł. Tylko w 2021 roku ZUS wypłacił jednorazowe odszkodowania na kwotę ponad 308 mln zł., w tym województwie podlaskim na kwotę 9,7 mln zł – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Zadośćuczynienie w zależności od stopnia pokrewieństwa

Jeśli do świadczenia uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, wtedy odszkodowanie wynosi 50 963 zł. Zaś w sytuacji, gdy prawo do zadośćuczynienia mają równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas jest to już 101 926 zł, która ulega zwiększeniu o kwotę 19 819 zł na każde z tych dzieci. Odszkodowanie ustalone w łącznej kwocie dzieli się wówczas w równych częściach między uprawnionych. Natomiast 19 819 zł przyznawane jest w sytuacji, gdy obok małżonka lub dzieci, uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego. Mogą to być miedzy innymi rodzice, macocha czy ojczym, jeżeli w dniu śmierci osoby po której należne jest odszkodowanie prowadzili z nią wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania. Każdy z nich może otrzymać tą kwotę, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom. Wszystkie wymienione stawki są kwotami brutto.

– Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydawana jest ona w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej oraz wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji – wyjaśnia rzeczniczka.

Wysokość jednorazowego odszkodowania ustala się według stawek za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązujących w dniu wydania tej decyzji.

Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego
fot. pixabay