WIADOMOŚCIZDROWIE

Nowe poradnie specjalistyczne …

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał umowy z czterema szpitalami na nowe zakresy świadczeń oraz zakontraktował sześć nowych poradni specjalistycznych na terenie województwa podlaskiego, tj. w Mońkach, Siemiatyczach, Puńsku, Wysokiem Mazowieckiem, Augustowie, Sokółce. Obowiązują one od początku listopada 2021 r.

Nowe zakresy świadczeń zakontraktowane w po­dlaskich szpitalach przez Podlaski Oddział NFZ to:

• Geriatria-hospitalizacja
w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku

Gastroenterologia-hospitalizacja w Samodziel­nym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku

Kompleksowe leczenie ran przewlekłych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach, w budynku przychodni przy ul. Piaskowej 9

Hemodializoterapia z zapewnieniem 24-godzin­nego dyżuru w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, ul. Skłodowskiej 24A w Białymstoku

Poradnia leczenie ran przewlekłych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach to pierwsza tego typu poradnia w regionie. Dotychczas oferenci nie spełniali warunków niezbędnych do zakontraktowania tego zakresu świadczeń.

Samodzielny Szpital Miejskim im. PCK w Białymstoku to druga w województwie podlaskim placówka, po Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku, dysponująca oddziałem geriatrii.

– Robimy wszystko, by pacjentom z województwa podlaskiego zapewnić dostęp do niezbędnych świadczeń. Kontraktujemy nowe zakresy świadczeń w placówkach, które mają potencjał do ich realizowania. Nowa poradnia w Łapach obejmuje leczeniem pacjentów z ranami przewlekłymi, trudno gojącymi się, np. stopą cukrzycową, odleżynami, owrzodzeniami o podłożu naczyniowym. W zależności od stanu klinicznego pacjenta, poradnia zapewni stosowne leczenie ambulatoryjne lub szpitalne. Zakontraktowany nowy oddział geriatryczny w Białymstoku zwiększy dostępność do diagnostyki oraz leczenia pacjentom powyżej 60. roku życia, którzy z uwagi na typowe dla ich wieku występowanie chorób współistniejących, objęci są ryzykiem nagłego pogorszenia stanu zdrowia – Maciej Bogdan Olesiński, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Nowe poradnie specjalistyczne w województwie podlaskim na NFZ w zakresach świadczeń:

1. Logopedii, Poradnia logopedyczna
w SP ZOZ w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Niepodległości 9

2. Logopedii, Poradnia logopedyczna w SP ZOZ w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8,

3. Położnictwa i ginekologii, Gabinet ginekologi­czno-położniczy w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Puńsku, 16-515 Puńsk, ul. Szkolna 26,

4. Gastroenterologii, Poradnia gastroenterologi­czna, Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5,

5. Gastroenterologii, Poradnia gastroentero­logi­czna, L.S. Kisiel Spółka Jawna, 16-300 Augustów, ul. Jaćwieska 18,

6. Endokrynologii, Poradnia endokrynologiczna, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 40

7. Chirurgii plastycznej, poradnia chirurgii onkologicznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (Białystok, ul. Ogrodowa 12).


Tekst: Beata Leszczyńska – Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ