Wiadomości

Umowa o współpracy elektroenergetyków ze strażakami

PGE Dystrybucja Oddział Białystok i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej podpisały list intencyjny o współpracy. Porozumienie obejmuje wzajemne wsparcie, wymianę doświadczeń i opinii oraz wspólne ćwiczenia z zakresu ochrony infrastruktury energetycznej.

Porozumienie zostało zawarte 28 marca w siedzibie białostockiego Oddziału spółki PGE Dystrybucja. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Jacek Płoński, Dyrektor Generalny Oddziału Białystok oraz st. bryg. Sebastian Zdanowicz – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

W celu doskonalenia współpracy Spółka wraz z PSP planuje przeprowadzić szereg szkoleń
i ćwiczeń doskonalących współdziałanie funkcjonariuszy PSP i pracowników PGE Dystrybucja Oddział Białystok. Zarówno szkolenia, jak i ćwiczenia zostaną przeprowadzone na obiektach administrowanych przez PGE Dystrybucja Oddział Białystok – głównie stacjach średniego napięcia.

W przyszłości będziemy dążyć do zorganizowania ćwiczeń w poszczególnych Rejonach Energetycznych przynależnych do PGE Dystrybucja Oddział Białystok tj.: Białystok Miasto, Białystok Teren, Bielsk Podlaski, Łomża i Suwałki – powiedział Jacek Płoński, dyrektor generalny Oddziału Białystok.

Istotnym elementem współpracy jest również płynność przepływu informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych dla Państwowej Straży Pożarnej oraz PGE Dystrybucja Oddział Białystok. Od wielu lat Oddział współpracuje z PSP m.in. współdziałając w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, czy walki z pożarami. Podpisanie porozumienia pozwoli usystematyzować tę współpracę.

– Będziemy współpracować również w zakresie wymiany opinii o przydatności sprzętu ratowniczego i ochronnego oraz przy wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych – dodał dyrektor Płoński.

PGE Dystrybucja jest operatorem systemu dystrybucyjnego, który dostarcza energię na obszarze obejmującym blisko 40 proc. Polski, również do odbiorców z terenu woj. podlaskiego. Spółka jest także przedsiębiorstwem o strategicznym znaczeniu gospodarczo-obronnym, realizującym szereg zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Współpraca z PSP otwiera przed nami nowe horyzonty, szczególnie podczas usuwania szkód po nawałnicach. Wykorzystując potencjał Strażaków, jesteśmy w stanie sprawniej usunąć np. powalone drzewa czy ułatwić ekipom technicznym dotarcie w trudno dostępne miejsca – podsumował dyrektor generalny Oddziału Białystok.

Zawarcie porozumienia jest istotne i korzystne dla obu stron. Wspierając się w działaniach, strażacy i pracownicy PGE Dystrybucja Oddział Białystok będą mogli szybciej i efektywniej realizować zadania.

Korzyści z zawartej współpracy, bez wątpienia najbardziej odczują Odbiorcy, którzy oczekują szybkiej naprawy uszkodzonych elementów sieci elektroenergetycznej.

Tekst i fot.: PGE Dystrybucja S.A.