logo
czytaj E-gazety prasa online


Przedsiębiorco, sprawdź czy ZUS może zwrócić Ci pieniądze

2019-03-05

Fot. pixabay.com

Prawie 40 tys. płatników w województwie podlaskim ma nadpłaty na swoich kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Takich osób w całym kraju jest 1,6 mln. Co można z tym zrobić? Aktywni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność cały czas mogą pomniejszyć swoje kolejne płatności. Nieaktywni mają 5 lat na wystąpienie o zwrot nadpłaconych składek. Po upływie tego okresu ulegną one przedawnieniu. Warto skontaktować się więc z ZUS i dowiedzieć się czy po zamknięciu działalności nie zostały do zwrotu żadne nadpłacone środki pieniężne.

Gdy płatnik opłaci składki w wyższej wysokości niż zadeklaruje w dokumentacji rozliczeniowej, lub niż wynika to z przepisów wówczas powstanie nadpłata. Jeśli na koncie występują jakieś zaległości to te składki Zakład zalicza w pierwszej kolejności na pokrycie takiego długu. Jeżeli zaległości nie ma, można otrzymać z ZUS zwrot nadpłaconych kwot lub zdecydować się na zaliczenie ich na poczet bieżących lub przyszłych wpłat.

- Do końca stycznia tylko Oddziale w Białymstoku na kontach 33,5 tys. aktywnych płatników znajduje się prawie 56 mln zł nadpłat. To jedynie 2 proc. nadpłaconych środków w skali kraju. W całej Polsce 1,4 mln aktywnych płatników posiada nadwyżkę 2,5 mld zł. Można ją zlikwidować zmniejszając swoje najbliższe płatności o kwotę powstałej nadwyżki. Osoby, które noszą się z zamiarem zakończenia prowadzenie działalności, powinny wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty zanim jeszcze zakończą aktywności. – wyjaśnia Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Prawie 6 tys. przedsiębiorców w naszym regionie, którzy wyrejestrowali działalność w ciągu ostatnich dwóch lat, w dalszym ciągu na swoich kontach posiadają nadpłacone środki. Wysokość tych nadpłat to ponad 1 mln zł. W skali całego kraju to 111 mln zł. Warto pofatygować się do ZUS jeśli po zamknięciu działalności płatnik nie jest pewny, czy saldo jest „zerowe”. Można również skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych. Tam również widoczne są nadpłata albo niedopłata na ostatni dzień miesiąca albo na dowolnie wskazany dzień.

Warto kontrolować na bieżąco stan swoich rozliczeń składkowych. Zakład zwraca nadpłatę składek, o którą wnioskuje płatnik w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Z wnioskiem o zwrot nie należy zwlekać, gdyż po 5 latach od dnia wpłaty lub otrzymania zawiadomienia z ZUS nadpłata przedawnia się.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego