Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z datą wsteczną od 26 marca 2020r.
logo
czytaj E-gazety prasa online


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z datą wsteczną od 26 marca 2020r.

2020-04-02

fot. ZUS

Wprowadzony dodatkowy zasiłku opiekuńczego w wymiarze do 14 dni przysługuje ubezpieczonym rodzicom, którzy nie mogli świadczyć pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dziećmi do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19.

Nowy 14 dniowy okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązuje od 26 marca 2020r. Zmiany te polegają na:
• wydłużeniu o 14 dni okresu, za który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
• przyznaniu prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

- Pamiętajmy, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę. – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Ubezpieczony rodzic dziecka będzie mógł otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez kolejny okres do 14 dni z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8. Ponadto, prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 będzie przysługiwało także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci:
• do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
• do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowy 14 dniowy okres zasiłku będzie przysługiwał nie tylko z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ale także z powodu niemożności sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię albo dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Zasiłek przysługuje również ubezpieczonym opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można przekazać w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

- Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już oświadczenie do wypłaty tego zasiłku nie muszą go składać ponownie. Na jego podstawie otrzymają świadczenie za dalszy okres. Z kolei osoby, które złożyły wniosek o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, będzie on potraktowany jako prośba o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dalszy okres. Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu kolejnych 14 dni, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. – wyjaśnia rzeczniczka.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner