Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 26 kwietnia 2020r.
logo
czytaj E-gazety prasa online


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
został przyznany na kolejne dni

2020-04-15

fot. ZUS

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy znów został wydłużony. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020r. okres pobierania dłuższego zasiłku opiekuńczego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przysługuje obecnie do 26 kwietnia 2020r. Przypominamy, kto ma prawo do zasiłek opiekuńczy i na jakich zasadach.

Od 8 marca obowiązują przepisy, które przewidują dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on w wymiarze do 14 dni osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19.

Przyjęte 31 marca br. przepisy wprowadziły zmiany dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Polegały one na wydłużeniu o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodany zasiłek opiekuńczy, a także przyznaniu prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

- Nowy 14 dniowy okres dodatkowego zasiłku obowiązywał od 26 marca 2020r. Od tej daty z możliwości opiekowania się pociechami mogli skorzystać nie tylko rodzice, których dziecko uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ale także rodzice, których dzieckiem opiekowała się „niania” na umowie uaktywniającej albo dzienny opiekun, jeśli z powodu koronawirusa nie mogli zatroszczyć się dzieckiem sami. Obecnie okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 26 kwietnia 2020r. – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Rozszerzenie uprawnień na rodziców dzieci niepełnosprawnych
Z dłuższego zasiłku opiekuńczego przysługującego z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 od 26 marca br. mogą skorzystać także ubezpieczeni rodzice dzieci:
 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Nowe przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Aby otrzymać wydłużony zasiłek opiekuńczy, który przysługuje obecnie do 26 kwietania, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner