Białostocka SP nr 51 w dwudziestce uczestników trzyletniego pilotażowego projektu „Szkoła dla innowatora”.
logo
czytaj E-gazety prasa online


SP nr 51 w prestiżowym projekcie

2020-03-04

fot. UM Białystok

Białostocka Szkoła Podstawowa nr 51 im. L. Zamenhofa, jako jedyna placówka z naszego miasta spośród 402 szkół zgłoszonych z całej Polski, znalazła się w dwudziestce uczestników trzyletniego pilotażowego projektu „Szkoła dla innowatora”. Dzięki temu jedna z klas siódmych zrealizuje intensywny program rozwijający kompetencje proinnowacyjne.

Program „Szkoła dla innowatora” jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy m.in. z Uniwersytetem Warszawskim. Został zainicjowany przez Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym trzyletnim pilotażu weźmie udział 20 szkół z całej Polski. W każdej z nich projekt będzie realizowany w jednej siódmej klasie wraz z nauczycielami i dyrekcją. Wsparcie uzyskane w ramach przedsięwzięcia pozwoli zrealizować ambitny program proinnowacyjny, a sprawdzone działania będą stopniowo wdrażane w kolejnych klasach. Projekt jest już realizowany w szkołach od lutego 2020r. a potrwa do lutego 2022r.

– Innowacyjność należy do kompetencji kluczowych dla przyszłości społeczeństwa, dlatego warto podejmować wszelkie działania prowadzące do jej rozwoju, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że uczniowie z Białegostoku dzięki projektowi zyskają nową wiedzę, kompetencje i inspiracje – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Wsparcie dla szkół uczestniczących w programie obejmuje m.in. szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli, narzędzia edukacyjne do pracy z uczniami, doposażenie i re-aranżację przestrzeni szkolnej, wycieczki edukacyjne i spotkania z innowatorami dla uczestników.

Celem projektu jest wsparcie grona pedagogicznego w planowaniu i wprowadzaniu długofalowych, innowacyjnych działań edukacyjnych do codziennej praktyki szkolnej. Szczegółowe informacje na temat założeń i etapów realizacji programu „Szkoła dla innowatora” można znaleźć na stronie projektu.

Tekst: Agnieszka Błachowska/ UM Białystok