logo
czytaj E-gazety prasa online


Są jeszcze miejsca na Uniwersytecie
w Białymstoku

2019-08-09

fot.: UwB

W połowie sierpnia ruszy rekrutacja uzupełniająca na Uniwersytet w Białymstoku. Wolne miejsca są zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich.

Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia będą mogli się jeszcze rejestrować na 13 kierunków. To biologia, chemia, ekobiznes, ochrona środowiska, fizyka, informatyka i ekonometria, matematyka, historia, studia wschodnie, filozofia i etyka, kulturoznawstwo, filologia polska oraz filologia. Na tym ostatnim do wyboru są jeszcze 4 moduły specjalizacyjne: filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego), język francuski stosowany, z hiszpańskim, filologia rosyjska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego oraz filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego). Na większości z tych kierunków wolnych jest od kilku do kilkunastu miejsc.

Wolne miejsca są także na studiach stacjonarnych drugiego stopnia. Do wyboru będzie 9 kierunków: chemia kryminalistyczna i sądowa, matematyka, fizyka, historia, socjologia, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, filologia polska oraz filologia (moduł filologia rosyjska – przekładoznawstwo).

Zapisy w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) rozpoczną się 13 sierpnia i potrwają do 12 września.

Cały czas trwa rekrutacja na studia niestacjonarne na UwB. Kandydaci mogą rejestrować się na jeden z 6 kierunków (administrację, bezpieczeństwo i prawo, ekonomię, kryminologię, pedagogikę oraz prawo). Nabór na studia niestacjonarne także zakończy się12 września.

W sumie w roku akademickim 2019/2020 największa podlaska uczelnia przygotowała blisko 3400 miejsc na 32 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji uzupełniającej można znaleźć pod adresem http://uwb.edu.pl/rekrutacja-uzupelniajaca.

Tekst i fotografie: UwB