logo
czytaj E-gazety prasa online


Bezpłatna pomoc prawna

2019-11-22

grafika Ratio

W przyszłym roku białostoczanie nadal będą mogli korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Miasto rozstrzygnęło konkurs ofert na realizację tego zadania w 2020 roku.

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 r. Dotację na wsparcie zadań otrzymają:
 • zadanie nr 1 – prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w 2020 r. – Fundacja Spe Salvi z siedzibą w Białymstoku,
 • zadanie nr 2 – prowadzenie trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w 2020 r. – Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.

Każda z organizacji otrzyma dotację w wysokości ok. 192.058zł.

W Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, w sześciu punktach, zainteresowani mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje o obowiązującym stanie prawnym, o swoich uprawnieniach i obowiązkach. Otrzymają też wskazówki co do sposobu rozwiązania problemu prawnego i pomoc w sporządzeniu pisma. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.30 będzie tam można uzyskać pomoc od m.in. adwokatów i radców prawnych.

Z kolei nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmie w szczególności porady dla osób zadłużonych, z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Dzięki edukacji prawnej mieszkańcy będą mogli zdobyć wiedzę m.in. o swoich prawach, obowiązkach, mediacji i sposobach polubownego rozwiązywania sporów.

Inicjatywa bezpłatnych porad prawnych jest realizowana od 2016 roku. Na terenie Białegostoku funkcjonuje obecnie 12 punktów pomocy i poradnictwa: 6 prowadzonych jest przez organizacje pozarządowe (ul. Św. Rocha 3), a kolejne 6 – przez adwokatów i radców prawnych (ul. Zamenhofa 5C). Tylko do końca września 2019 roku z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w naszym mieście skorzystało prawie 3,5 tys. osób.

Informacje m.in. o tym, kto jest uprawiony do korzystania z takiej pomocy znajdują się w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”.

Źródło: UM Białystok