Ministerstwo Zdrowia włączyło do pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi województwa: podlaskie i pomorskie.
logo
czytaj E-gazety prasa online


Pilotaż koordynowanej opieki onkologicznej w województwie podlaskim.

2020-01-10

Ministerstwo Zdrowia włączyło do pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi kolejne dwa województwa: podlaskie i pomorskie. Wcześniej, w lutym 2019 roku, pilotaż koordynowanej opieki onkologicznej został uruchomiony w województwach: dolnośląskim i świętokrzyskim.

Pilotaż potrwa 18 miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania z Funduszem przez świadczeniodawców zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w celu realizacji pilotażu – w przypadku województwa podlaskiego - od 01.12.2019r. – 31.05.2021r.

Celem pilotażu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie województw. Pilotaż koordynowanej opieki to jeden z elementów Krajowej Sieci Onkologicznej. Najważniejszym zadaniem Krajowej Sieci Onkologicznej jest poprawa sytuacji pacjentów onkologicznych poprzez stworzenie struktury, która zapewni im kompleksową i koordynowaną opiekę onkologiczną, w oparciu o jednolite standardy diagnostyki i leczenia.  Zgodnie z tymi założeniami pacjenci, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, będą mieli zapewniony równy dostęp do świadczeń onkologicznych, będą również monitorowani pod względem postępów i jakości leczenia. Wszystko po to, aby chory onkologicznie nie gubił się w systemie, ale był prowadzony od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach począwszy od diagnostyki, poprzez terapię i rehabilitację.

W województwie podlaskim, Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym (status w pilotażu) w zakresie nowotworów: piersi, jelita grubego, jajnika oraz gruczołu krokowego jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zaś w zakresie nowotworu płuca – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, jako Współpracujący Uniwersytecki Ośrodek Kliniczny (status w pilotażu). Liczba osób włączonych do pilotażu przez BCO - stan na dzień 9.01.2020 r. - 37 osób.

Minister Zdrowia w rozporządzeniu wskazał również ośrodki współpracujące:
• SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego (Szpital I poziomu);
• Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach (Szpital II poziomu);
• Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (Szpital I poziomu);
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku (Szpital I poziomu).

Elementy pilotażu sieci onkologicznej:
• infolinia onkologiczna centralna 22 / 755 11 55 – Call Center BCO 85 66 46 888, rozpoczęcie działalności - 01.09.2019 r., liczba połączeń - stan na dzień 09.01.2020 r. - 11 828 połączeń (umówienie wizyty w poradni onkologicznej na konsultację lub badania, uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących postępowania w przypadku wykrycia nowotworu, przygotowania do wizyty w szpitalu, uzyskanie informacji o współpracujących w ramach regionalnych sieci onkologicznych placówkach/oddziałach onkologicznych w pobliżu miejsca zamieszkania);
• koordynatorzy leczenia onkologicznego (na koordynatora przypada 40 nowych pacjentów w danym miesiącu, których obejmuje opieką onkologiczną w ramach pilotażu, koordynator realnie pomaga pacjentowi już na etapie diagnostyki (pomoc w ustaleniu terminów badań diagnostycznych, porad lekarskich);
• ankiety profilaktyczne oraz ankieta satysfakcji;
• tworzenie i wprowadzenie standardów postępowania;
• wprowadzenie danych (szablony, klasyfikacja TNM);
• sposób liczenia mierników oraz oceny wdrożenia pilotażu;
• szczegółowa ocena jakości diagnostyki;
• biobankowanie.

Koordynatorzy medyczni BCO w pilotażu onkologicznym:
dr Dorota Kazberuk
– koordynator medyczny ds. pilotażu onkologicznego/ koordynator medyczny ds. nowotworu gruczołu krokowego
dr n. med. Beata Maćkowiak-Matejczyk – koordynator ds. nowotworów jajnika
dr hab. Ewa Sierko – koordynator ds. nowotworów płuc
dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz – koordynator ds. nowotworów piersi
dr n. med. Dominika Hempel – koordynator ds. nowotworów jelita

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jest jedyną w województwie podlaskim wielospecjalistyczną placówką zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. W ubiegłym roku udzielono prawie 95 tys. porad, to wzrost o blisko 10% w porównaniu z rokiem 2018. Wzrosła ilość wykonanych badań mammograficznych ok. 8.700 w 2019 roku – wzrost o 20% w stosunku do roku 2018r.

O blisko 15% zwiększyła się ilość wykonanych badań tomografii komputerowej (2019 – 11.100; 2018 – 9.700) i o 17% rezonansu magnetycznego (2019 – 3.600; 2018 – 3.100). Na badania kolonoskopowe zgłosiło się ponad 2,5 tys. osób – to wzrost o prawie 11% w porównaniu z rokiem 2018 (*dodatkowo 1000 badań wykonanych w ramach projektu unijnego profilaktyki raka jelita grubego). Odnotowaliśmy także wzrost o 25% liczby przyjętych pacjentów celem podania chemioterapii na Oddziale Onkologii Klinicznej (2019 – 2.500; 2018 – 2.020), a także wzrost o blisko 6% w Pododdziale Chemioterapii Dziennej (2019 – 16.200; 2018 – 15.300).

Tekst i fotografia - Monika Mróz - rzecznik prasowy Białostockiego Centrum Onkologii

baner