logo
czytaj E-gazety prasa online


Opieka wytchnieniowa

2019-08-09

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Członkowie rodzin i opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli skorzystać z kolejnych usług proponowanych przez Miasto obejmujących opiekę wytchnieniową. Już wkrótce zostanie oddane do użytku następne mieszkanie wytchnieniowe. Miasto pozyskało także środki na opiekę w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia czy domu pomocy społecznej.

Opieka wytchnieniowa to dla rodziców i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych możliwość odpoczynku w ciągłym sprawowaniu opieki, zadbania o własne zdrowie i samopoczucie, natomiast dla dorosłych osób niepełnosprawnych to możliwość podtrzymania nabytych umiejętności.

W czerwcu 2019 r. Miasto rozstrzygnęło konkurs na prowadzenie mieszkania wytchnieniowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym. Na jego prowadzenie w tym roku Miasto przeznaczyło 100 tys. zł. W lokalu o powierzchni 120 m2 trwają ostatnie prace umożliwiające jednoczesny pobyt ośmiu dorosłych osób, których opiekunowie będą chcieli skorzystać z opieki.

Poza tym nowym lokalem od stycznia 2019 r. w mieście funkcjonują jeszcze dwa mieszkania wytchnieniowe: dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu oraz dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach umów wieloletnich na lata 2019-2021 Miasto w 2019 r. przeznaczyło na finansowanie tych mieszkań łącznie 260 tys. zł. Do końca czerwca 2019 r. z opieki w obu mieszkaniach skorzystało 27 osób.

Dostrzegając potrzeby rodziców i opiekunów Miasto pozyskało także środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Tu opieka będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub w ośrodku wsparcia. Z programu mogą skorzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagającymi stałej lub długotrwałej opieki, a także sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

– Proponując różne formy opieki wytchnieniowej chcemy wesprzeć członków rodziny i opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią stałą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Tym ludziom bardzo potrzebna jest doraźna, czasowa pomoc właśnie w takiej formie – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały wyłonione dwa podmioty, które będą realizowały opiekę w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI” w Białymstoku i Spółdzielnia Socjalna „SUKURS” w Zaściankach. Natomiast zadanie w formie ośrodka wsparcia realizować będzie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Białymstoku.

Wsparcie w miejscu zamieszkania czy w ośrodku wsparcia udzielane będzie na pisemny wniosek opiekuna sprawującego opiekę na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Żeby uzyskać taką decyzję administracyjną trzeba również przedłożyć kartę oceny stanu pacjenta, którą wystawia lekarz specjalista. Wniosek lub podanie o przyznanie usługi należy złożyć w Zespole Pracowników Socjalnych odpowiednim dla miejsca zamieszkania lub w sekretariacie MOPR przy ul. I. Malmeda 8.

Źródło: UM Białystok