Z ulg skorzystają najemcy i dzierżawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz Szpital Miejski.
logo
czytaj E-gazety prasa online


Białystok pomaga przedsiębiorcom

2020-04-02

fot. pixabay.com

Obniżka czynszów za lokale usługowe wynajmowane od Zarządu Mienia Komunalnego i KTBS oraz zwolnienie z opłat dzierżawców z targowiska przy ul. Kawaleryjskiej to propozycja pomocy od Miasta dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

– Chcemy pomóc przedsiębiorcom wynajmującym lokale od Miasta przetrwać ten trudny czas. Dlatego tez proponujemy obniżki czynszów za lokale wynajmowane od miasta tak z zasobu Zarządu Mienia Komunalnego, jak i Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Z opłat już zwolniliśmy dzierżawców na Targowisku Miejskim

Po złożeniu oświadczeń przez przedsiębiorców obniżone zostaną czynsze za lokale i nieruchomości wynajmowane lub dzierżawione od miasta – z zasobu Zarządu Mienia Komunalnego i Komunalnego TBS Sp. z o.o. Z ulg skorzystają najemcy i dzierżawcy prowadzący działalność gospodarczą oraz Szpital Miejski.

Obniżki stawek czynszu:

 • do wysokości kosztów eksploatacyjnych przy całkowitym zawieszeniu działalności na pełny miesiąc,
 • proporcjonalnie do poniesionej straty – przy częściowym zawieszeniu działalności.

Przesunięte zostają także terminy płatności:

 • czynsz za marzec – płatność we wrześniu 2020 r.,
 • kolejne czynsze – przesunięcie o dwa miesiące.

Obniżki będą udzielane na wniosek firmy po złożeniu oświadczeń – o zaprzestaniu działalności w danym lokalu lub nieruchomości, o spadku dochodów lub poniesionej stracie w miesiącu, za który ma nastąpić ulga.

Ulgi będą przysługiwały od 14 marca do końca pełnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi odwołanie stanu epidemii (np. jeżeli odwołanie stanu epidemii nastąpi w maju, to z ulg będzie można skorzystać do końca czerwca).

Ulgi nie dotyczą podmiotów korzystających z lokali/nieruchomości pomimo wystosowanych do nich wezwań o jej wydanie oraz korzystających z lokali/nieruchomości na cele niekomercyjne.

Dane kontaktowe: www.zmk.bialystok.pl oraz www.tbs.bialystok.pl.

Z opłaty stałej i rezerwacyjnej zostali zwolnieni także dzierżawcy Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej. Zwolnienie to obowiązuje od 15 marca. Więcej informacji znajduje się na stronie www.lech.net.pl.

Tekst: Kamila Bogacewicz/ UM Białystok

baner