logo
czytaj E-gazety prasa online


ZUS testuje nowe sanatorium dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

2019-07-30

fot. RATIO

Najczęstszą przyczyną niesprawności a w konsekwencji niezdolności do pracy wśród osób w wieku produkcyjnym są choroby układu nerwowego. Powodują one miejscowe uszkodzenie mózgu. Cierpiący na te dolegliwości, to osoby ze stwardnieniem rozsianym, po udarze mózgu lub urazach czaszkowo-mózgowych. W tej grupie mogą się również znaleźć chorzy po operacjach łagodnych guzów środczaszkowych.

Mózg to najważniejszy organ w naszym ciele. Zaburzenia w jego funkcjonowaniu odbijają się na całym organizmie, doprowadzając nierzadko do kalectwa, a nawet śmierci. Odzyskanie zdolności do pracy dla osób właśnie z tej grupy jest bardzo istotna. Od 1 lipca 2019 roku w Uzdrowisku Konstancin Zdrój jest realizowany nowy pilotażowy program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS dla osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Dlaczego powstał nowy profil rehabilitacji
Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego zgłaszali do nas wiele postulatów w sprawie nowego programu. Jednak decydujące znaczenie miała liczba orzeczeń osób ubiegających się po raz pierwszy o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wydane oceny stanu zdrowia przez lekarzy orzeczników ZUS w 2017 roku dały jasny obraz tego, że najczęstszymi przyczynami niezdolności do pracy były:
• nowotwory – 23,9 proc. ogółu orzeczeń,
• choroby układu krążenia – 19,5 proc.,
• choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego – 15,1 proc.,
• zaburzenia psychiczne – 11,1 proc., urazy kości, stawów i tkanek miękkich – 7,5 proc.,
• choroby układu nerwowego – 7,6 proc.

Mamy nadzieję, że nowy profil rehabilitacji zaspokoi oczekiwania wielu osób niezdolnych do pracy.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego